Sipas njoftimit në faqen zyrtare të internetit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në datën 14 Shtator 2020, nis punën grupi i përbashkët “Për hartimin e strategjisë për zhvillimin e tregut të kapitaleve”, me pjesëmarrjen e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Grupi i punës do të analizojë situatën aktuale të tregut të kapitaleve dhe do të hartojë një dokument strategjik 5-vjeçar, shoqëruar me një plan konkret veprimi, për përmbushjen e hapave të nevojshme për zhvillimin e tregut të kapitaleve.

Në funksion të përgatitjes së dokumentit strategjik, grupi i punës do të analizojë gjithashtu infrastrukturën ekzistuese të tregut të kapitaleve dhe kapacitetet e saj për të përballuar dinamikën e zhvillimit të këtij tregu.

Në planin e veprimit do të përcaktohen hapat për listimin në Bursë të shoqërive me kapital shtetëror. Ky plan veprimi parashikohet të hartohet brenda datës 30 nëntor 2020.

Pjesë e diskutimeve për hartimin e dokumentit strategjik do të jenë edhe përfaqësues nga subjektet e tregut të kapitalit, si edhe nga institucione, shoqata apo shoqëri të tjera private, që mund të japin kontribut në zhvillimin e këtij tregu.

Burimi: Autoriteti Mbikeqyrjes Financiare

Nga: Ersuin Shehu

Investimet e sistemit bankar jashtë vendit kanë rënë ndjeshëm në tremujorin e dytë të vitit. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, aktivet jo rezidente në fund të qershorit kishin vlerën e 336.1 miliardë lekëve, në rënie me 44 miliardë lekë krahasuar me një tremujor më parë dhe me 15 miliardë lekë krahasuar me fundin e vitit të kaluar. Në krahasimin me tremujorin e  parë kjo rënie është ndikuar edhe nga forcimi i përkohshëm i euros në gjysmën e dytë të marsit. Por, veç efektit të kursit, një ndikim të rëndësishëm ka pasur vendimi i disa prej bankave për të investuar një pjesë të madhe të fondeve të lira në valutë në obligacionet e qeverisë shqiptare. Në fillim të muajit prill, Ministria e Financave organizoi një ankand të obligacioneve dyvjeçare në euro në tregun e brendshëm, përmes të cilave siguroi një hua me vlerën e 100 milionë eurove. Ndërsa në muajin qershor u realizua emetimi i eurobondit me vlerë 650 milionë euro, ku sërish bankat shqiptare besohet se morën pjesë me shuma të mëdha.

Historikisht, aktivet jorezidente kanë pasur një peshë të konsiderueshme në strukturën e aktiveve të sistemit bankar shqiptar. Kjo lidhet më së shumti me nivelin e lartë të euroizimit të ekonomisë dhe sistemit financiar shqiptar. Depozitat në euro përbëjnë 52% të totalit dhe tregu i brendshëm nuk ofron mundësi të mjaftueshme për investimin e tyre, sidomos në dekadën e fundit kur kriza e futi kreditimin në një stanjacion të gjatë. Në këto kushte, bankat i kanë mbajtur fondet në valutë kryesisht në depozita dhe llogari në banka të tjera jashtë vendit, ndërsa një pjesë më të vogël zënë investimet në letra me vlerë apo huatë te subjektet jorezidente.

Aktualisht, aktivet jorezidente përbëjnë rreth 22% të totalit të aktiveve të sistemit bankar. Krahasuar me një vit më parë, pesha e tyre specifike ka rënë me afërsisht një pikë përqindje.

Burimi: Scan-tv.com

Interesat e bonove me maturim 12 mujor shënuan rritje të lehtë në ankandin e kësaj jave, pas një periudhe disamujore në rënie. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, yield- mesatar i ponderuar u rrit në 1.69%, nga 1.63% që kishte qenë në ankandin e mëparshëm.

Qeveria rriti të shesë të gjithë shumën e shpallur prej 9.7 miliardë lekësh, ndërsa kërkesat totale në ankand arritën në rreth 10.5 miliardë lekë. Për momentin, tregu nuk po shfaq shtrëngesa në likuiditet dhe po i  përgjigjet kërkesës së lartë për huamarrje të qeverisë, ndonëse me një korrektim të lehtrë në rritje të yield-eve.

Pas shpërthimit të krizës së Covid-19, deficiti buxhetor u rrit me ritme të shpejta dhe arriti në pothuajse 40 miliardë lekë në fund të tremujorit të dytë. Pas rishikimit të fundit të buxhetit, në muajin korrik, deficiti për këtë vit parashikohet të arrijë në 133 miliardë lekë ose sa rreth 8.4% e Prodhimit të Brendshëm Bruto.

Këto projeksione janë shoqëruar me rritje të huamarrjes, si në tregun e brendshëm, ashtu edhe në atë të jashtëm. Në gjysmën e parë të këtij viti stoku i borxhit publik është rritur me rreth 154 miliardë lekë.

Pjesa më e madhe u financiar përmes eurobondit të emetuar në tregjet ndërkombëtare, por edhe stoku i borxhit të brendshëm është rritur me rreth 41 miliardë lekë. Pavarësisht kërkesës së shtuar dhe rreziqeve në rritje, që prej muajit prill interesat e insturmenteve të borxhit qeveritar kanë rezultuar në rënie.

Tregu financiar ka pasur likuiditet të bollshëm, edhe falë injektimeve të mëdha të parasë nga Banka e Shqipërisë.

Ersuin Shehu/ SCAN

NgaErsuin Shehu

Credins Bank është blerësi kryesor i letrave me vlerë të individëve në tregun dytësor. Statistikat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) tregojnë se për gjysmën e parë të këtij viti Credins realizoi pothuajse 35% të blerjeve nga individët para afatit të maturimit.

Në total, vlera e titujve të blerë nga Credins Bank arriti në 479 milionë lekë. Për tremujorin e dytë të vitit ka kaluar edhe Raiffeisen që tradicionalisht është aktori më aktiv në tregun me pakicë të letrave të borxhit qeveritar.

Vitet e fundit, Credins Bank po zgjeron me ritme të shpejta investimet në letra me vlerë, duke e balancuar ndjeshëm strukturën e aseteve që historikisht ka qenë kryesisht e orientuar tek huatë për sektorin privat. Në mesin e këtij viti, Credins Bank zotëronte një portofol titujsh në vlerën e rreth 66 miliardë lekëve, në rritje me 111% krahasuar me një vit më parë.

Megjithëse blerjet në tregun me pakicë zënë një pjesë modeste kundrejt totalit të portofolit, tendenca për të zgjeruar investimin në tituj është reflektuar edhe në këtë segment.

Të dhënat e AMF-së tregojnë se në total, Raiffeisen ngelet subjekti më aktiv në tregun me pakicë të titujve, për një volum total prej pothuajse 1.9 miliardë lekësh për 6-mujorin 2020. Kjo shumë përbën pothuajse 60% të volumit total të tregtimit. Por, transaksionet e Raiffeisen konsistojnë kryesisht në shitje të letrave me vlerë të portofolit të vet tek individët.

Këto blerje mund të reflektojnë pjesërisht edhe një përfshirje të ulët financiare të individëve, sepse ata kanë mundësi të blejnë letra me vlerë të qeverisë direkt në tregun primar, qoftë me oferta konkurruese ose jo konkurruese.

Burimi: Paraja.net

TIRANE (Shqipëri), 13 korrik (SeeNews) – Shqipëria do të ofrojë 4 miliardë lekë (36 milion USD / 32 milion EUR) Obligacione Thesari pesë vjeçare në një ankand në 15 korrik, tregojnë të dhënat e bankës qendrore.

Sipas tyre, Obligacionet e Thesarit kanë datë maturimi 26 Marsin e vitit 2025.

Në ankandin e fundit të Obligacioneve te Thesarit pesë-vjeçare të mbajtur në 21 maj 2020, Ministria e Financave shiti 4,4 miliardë lekë letra me vlerë të qeverisë. Norma e pranuar e kuponit ishte 3.7%, e pandryshuar në krahasim me ankandin e mëparshëm të letrave me vlerë pesë-vjeçare të qeverisë të mbajtur në 24 mars 2020.

(1 EUR = 124.273 LEK)

Burimi: SeeNews

Live: Fjala në Parlament e deputetit, Ervin Bushati

Posted by Taulant Balla on E enjte, 9 korrik 2020

TIRANË, 9 korrik/ATSH/ Deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Bushati, deklaroi sot se “më vjen keq që Presidenti Ilir Meta me një dekret ka kthyer pranë Kuvendit, për disa arsye që në besimin tonë dhe në diskutimin në Komisionin e Ekonomisë nuk qëndrojnë, ligjin “Për tregjet e kapitalit”.

Në fjalën e tij në Kuvend lidhur me shqyrtimin e dekretit të Presidentit për kthimin e ligjit  “Për tregjet e kapitalit”, Bushati tha se se “e para, se argumenti meqë nuk është krijuar ky treg nuk duhet të fillojë e të krijohet tani nuk qëndron. Ne po e hapim këtë e po vendosim rregulla loje që të krijohet, të funksionojë e të formalizohet ky treg, prandaj nuk mund të vlejë si argument. E dyta, që thotë se do të ishte ndoshta e rrezikshme dhe e dëmshme për ekonominë, ndërkohë që ne e dimë që ky treg sot duhet të formalizohet”.

“Ndërkohë që Presidenti e pranoi Eurobondin prej 650 milionë eurosh të lëvruar në tregjet ndërkombëtare, të miratuar e financuar nga tregjet ndërkombëtare që treguan sa lart mund të rankohet Shqipëria në qëndrimin e saj financiar apo ekonomik. Pra vetë Presidenti ishte pjesë me atë që pranoi bursa shqiptare apo tregjet kapitale të kishin borxhin më të madh, të këtij viti po e po, por me sa di unë edhe në të shkuarën dhe e miratoi vetë Eurobondin”, – nënvizoi Bushati.

Kështu që, shtoi ai,  këto argumente që sjell Presidenti duke na vonuar ne për gati dy muaj për një frymëmarrje kaq të madhe që mund t’i jepet ekonomisë shqiptare nuk qëndrojnë.

Deputeti socialist u shpreh se “më vjen keq që Presidenti ndërkohë që është treguar i arsyeshëm dhe ka pranuar disa iniciativa të mazhorancës, në këtë pikë që ka të bëjë me frymëmarrjen ndaj ekonomisë dhe tregjeve kapitale është treguar joracional dhe më duket se ka një arsye politike që nuk ia vlen ta diskutojmë”.

“Prandaj Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, pasi e mori dhe shqyrtoi për të gjitha arsyet që i kemi renditur në seancën e 14 majit kur kemi kaluar të gjithë bashkë këtë projektligj mendojmë ta rrëzojmë dhe të sjellim para seancës propozimin tonë për ta rrëzuar dekretin e Presidentit dhe t’i hapim rrugë tregjeve kapitale dhe t’i japim shpresë ekonomisë aq më tepër në kontestin e një tërmeti që ndikoi shumë në ekonomi dhe pandemisë botërore që ka qenë një sifidë dhe do të jetë edhe në të ardhmen”, – tha Bushati.

Deputeti Bushati u shpreh se “mazhoranca është e përgjegjshme jo vetëm për të ruajtur shëndetin e qytetarëve shqiptarë, por edhe shëndetin e ekonomisë shqiptare. Për këtë arsye në datën 14 maj, kemi miratuar të gjithë bashkë në Kuvend një ligj, i cili është diskutuar gjatë, që ka pyetur dhe marrë parasysh gjithë grupet e interesit, për të ringjallur tregjet kapitale në Shqipëri për të formësuar atë që quhet bursa e Shqipërisë”. Në bazë të nenit 4 të ligjit ”Për funksionimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare”, ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.

Kuvendi i Shqipërisë rrëzoi sot dekretin e Presidentit të Republikës që kthente për rishqyrtim ligjin “Për tregjet e kapitalit”. Me rrëzimin e dekretit, ligji miratohet përfundimisht dhe pritet të krijojë një kuadër më të qartë dhe më stimulues për zhvillimin e tregjeve të kapitalit në vend.
Ligji i ri do të zëvendësojë ligjin e vitit 2008 “Për titujt”, që sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Ministrisë së Financave paraqiste boshllëqe dhe kërkesa të paqarta. Sipas relacionit të ligjit, kërkesat e paqarta lidhen me prospektin e obligacioneve dhe të aksioneve, shndërrimin në letra me vlerë etj.
Ligji vendos rregulla mbi shmangien e manipulimit të tregut dhe praktikave të tjera të paligjshme të tregtimit, si dhe rregulla për krijimin e institucioneve të reja si MTF (multilateral trading facility), OTF (organised trading facility), Depozitarit Qendror të Titujve, si dhe Agjencisë së Vlerësimit të Rrezikut të Kreditit.
Ligji i ri do të sjellë gjithashtu më shumë kompetenca për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, në lidhje me abuzimet me tregun dhe me sanksionet për këto raste. Në të parashikohet rritja e kompetencave të AMF-së në tregjet e kapitalit, sidomos në procesin hetimor të praktikave të paligjshme të tregtimit dhe vendosjen e gjobave administrative.Kuvendi vlerëson se ligji krijon hapësira për zhvillimin e tregjeve të kapitalit dhe krijimin e kushteve për tregje kapitali transparente, të drejta dhe të mirërregulluara.
Ligji do të hyjë fuqi më datë 1 shtator 2020.

Prej dy vitesh, Shqipëria ka një bursë funksionale, të angazhuar deri tani në tregtimin dytësor të letrave të borxhit të qeverisë shqiptare. Megjithatë, Bursa ALSE është tashmë ligjërisht dhe teknikisht gati për të mundësuar tregtimin e titujve të shoqërive tregtare.

Burimi: Paraja.net

Union Bank mori këtë muaj miratimin e Bankës së Shqipërisë për të ushtruar veprimtarinë e tregtimit të letrave me vlerë për llogari të klientëve. Banka qendrore njoftoi zyrtarisht se Union Bank është tashmë e licencuar “në tregtimin  për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar ose ndryshe të letrave me vlerë të transferueshme”, në ndërmjetësimin për transaksionet monetare të marrjes në kujdestari, si edhe në shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse të lidhur me tregtimin e titujve.

Sipas kërkesave ligjore, për këto veprimtari Union Bank duhet të licencohet në vazhdim nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
Aktualisht, AMF ka licencuar nëntë prej bankave tregtare si shoqëri komisioneve në tregun e titujve. Tre prej bankave, Credins, ABI Bank dhe Intesa Sanpaolo, janë njëkohësisht të anëtarësuara për të tregtuar në Bursën Shqiptare të Titujve, ALSE.

Sipas të dhënave nga Shoqata Shqiptare e Bankave, në fund të muajit mars Union Bank zotëronte asete totale në vlerën e rreth 69 miliardë lekëve, ose 4.4% të aktiveve totale të sistemit bankar shqiptar. Portofoli i letrave me vlerë në bilancin e Union Bank në fund të muajit mars arriti në 23.6 miliardë lekë, në rritje vjetore me 32%.

Burimi: Paraja.net

Vlera e obligacioneve të emetuara me ofertë private nga kompanitë shqiptare arriti në rreth 7.5 miliardë lekë në fund të vitit të kaluar. Mbështetur në të dhënat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, vlera e këtyre instrumenteve është sa rreth 0.3% e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Rreth 53% e vlerës së obligacioneve të emetuara është në lekë, 38% në euro dhe 3% në dollarë amerikanë.

Ligjërisht, obligacionet me ofertë private mund të ofrohen te investitorë institucionalë dhe tek një numër prej deri 100 individësh. Vitin e kaluar, AMF miratoi pesë prospekte lidhur me emetimet e obligacioneve me ofertë private për katër emetues, nga të cilët dy banka dhe dy institucione mikrokredie.

Ndërkohë, në gjysmën e parë të këtij viti AMF ka miratuar edhe katër prospekte të tjera emetimesh, për një vlerë totale prej 11.5 milionë eurosh.

Prej vitit 2011, shoqëritë tregtare në Shqipëri kanë emetuar me sukses obligacione për më shumë se 110 milionë euro. Deri tani në tregun shqiptar të kapitaleve emetimi i obligacioneve është bërë me ofertë private, edhe për shkak të mungesës së një tregu të titujve. AMF nënvizon se, për shkak të natyrës së tyre, obligacionet me ofertë private nuk krijojnë likuiditet në treg.

Por, që prej shkurtit 2019, emetimi dhe tregtimi i tiujve të kompanive private mund të bëhet në Bursën Shqiptare të Titujve, ALSE. Oferta publike do t’i bënte këto instrumente të tregtueshme dhe likuide, duke krijuar mundësinë e shitjes së tyre në çdo kohë ose përdorimin e tyre si kolateral financiar për marrjen e huave.

Përdorimi i instrumenteve financiare të bursës ka nevojë për një shtysë fillestare dhe përvoja e vendeve të rajonit ka treguar se kjo shtysë duhet të vijë nga sektori publik.

Për fat të keq, në Shqipëri qeveria nuk ka ndërmarrë ende nisma konkrete për të aktivizuar tregun e kapitalit. Megjithatë, muajt e fundit Ministria e Financave dhe Ekonomisë po studion idenë që huamarrja e kompanve publike të bëhet përmes obligacioneve dhe jo më ekskluzivisht përmes kredive bankare.

Burimi: Paraja.net

Bordi i Mbikëqyrjes Publike (BMP), një institucion rregullator i pavarur që mbikëqyr aktivitetin e audituesve ligjorë dhe kontabilistëve të miratuar ka njoftuar se ka ndërmarrë masa administrative për 24 auditues ligjorë, përmes gjobave dhe pezullimeve të licencave, ndërkohë që janë gjobitur dhe subjektet juridike (shiko listën në fund).

Gjobat variojnë nga 50 mijë lekë në 400 mijë lekë, ndërsa ka pasur raste kur janë pezulluar përkohësisht licencat. Një nga shkeljet kryesore të gjetura përfshin raste kur një shoqëri, që duhet të auditohej nga të paktën dy auditorë, ishte audituar vetëm nga një duke e bërë të pavlefshëm ligjërisht raportin e audituesit dhe sjell pasoja për përdoruesit e brendshëm dhe të jashëm që mbështesin vendimarrjen në këto raporte.

Në vend ka gjithsej rreth 240 auditues ligjorë (ekspertë kontabël). Nga verifikimi në faqen e internetit të BMP rezulton se nga momenti i ngritjes së plotë të kapaciteteve të BMP-së deri më sot janë marrë masa për një numër të konsiderueshëm audituesish ligjorë, që përbëjnë rreth 10% të të gjithë audituesve ligjor që ushtrojnë profesionin në Republikën e Shqipërisë.

Bordi njoftoi se këto masa u ndërmorën në kuadër të reformës së ndërmarrë prej dy vitesh në lidhje me identifikimin e të gjitha anomalive dhe papajtueshmërive ligjore në ushtrimin e veprimtarisë së audituesve ligjorë, ndërmarrjen e hapave të nevojshëm të parashikuar sipas legjislacionit në fuqi për korrigjimin e situatës dhe krijimin e kushteve për përmirësimin e ushtrimit të profesionit në pajtueshmëri të plotë me kërkesat ligjore. Në këtë kuadër Bordi Mbikëqyrjes Publike nisi një proces investigimi lidhur me zbatimin e detyrimeve ligjore përgjatë angazhimeve në shërbimet e auditimit për të gjithë audituesit ligjor për të cilët është konstatuar se kanë indicie për papajtueshmëri ligjore. Papajtueshmëritë që janë objekt i investigimit lidhen me kërkesat ligjore për:

 • auditimin e shoqërive aksionare,
 • auditimin e shoqërive që raportojnë sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar,
 • publikimin e raportit të transparencës nga të gjithë audituesit ligjor që kanë audituar shoqëri me interes publik
 • rotacionin ligjor të audituesit ligjor në përputhje me afatet kohore të parashikuar nga legjislacioni në fuqi
 • dispozitat ligjore që prekin angazhimet e audituesve ligjor në auditimet e njësive me interes publik
 • marrëdhëniet e punësimit të audituesve, papajtueshmëritë në ushtrimin e profesionit dhe zbatimit të dispozitave për kushtet dhe kërkesat e ushtrimit të profesionit të audituesit ligjor
 • konfliktet e interesit
 • referencat orare
 • edukimin e vijueshëm profesional
 • Raportet e Auditimit, kërkesat për përmbajtjen dhe siglimin e raportit të audituesit
 • Zbatimin e detyrimeve ligjore që lidhen me çështje të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
 • Verifikimin dokumentacionit të aksionarëve dhe personave të angazhuar në organet drejtuese të cilët nuk janë auditues ligjor.

Lidhur më këto procese Bordi Mbikëqyrjes Publike njofton se deri tani ka marrë një sërë masash administrative për audituesit ligjorë që kanë audituar këto shoqëri. Ligji parashikon që të gjitha shoqëritë aksionare dhe shoqërit që raportojnë sipas standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar duhet të auditohen nga së paku dy auditues ligjor jo vetëm si një kërkesë ligjore por edhe për të garantuar cilësi më të lartë auditimet e këtyre shoqërive. Pavarësisht detyrimeve ligjore për tu audituar nga dy auditues, Bordi Mbikëqyrjes Publike ka konstatuar një sërë papajtueshmërish, lidhur me zbatimin e këtyre dispozitave ku auditimet janë kryer vetëm nga një auditues i vetëm. Për këto raste ligji parashikon masa nga gjobë deri ne pezullim license për 5 vite si rrjedhojë e kryerjes së këtyre auditimeve në kushtet e papajtueshmërisë ligjore dhe papajtueshmërisë me procedurat dhe standardet e auditimit. “Sa më sipër ngrihen pikëpyetje mbi forimin profesional dhe zotërimin e njohurive të nevojshme mbi standardet profesionale dhe kërkesat ligjore të cilat duhet të plotësohen përgjatë edukimit të vijueshëm i cili është detyrim ligjor”, bën të ditur zyrtarisht Bordi.

Po verifikohen të gjithë kontabilistët e miratuar

Bordi njofton se një nga reformat, e cila është drejt përfundimit dhe pritet të ketë një ndikim të konsiderueshëm në përmirësimin e cilësisë së raportimit financiar dhe ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit, lidhet me njohjen përfundimtare të  kontabilistëve të miratuar dhe organizatat profesionale që përmbushin kërkesat e kuadrit ligjor dhe akteve nënligjore për ushtrimin e veprimtarisë së tyre. Një listë përfundimtare e kontabilistëve të miratuar  që lejohet të ushtrojnë profesionin pritet të dalë përgjatë fundit të muajit Korrik 2020, njofton Bordi.

Vendimet administrative të BMP

http://www.bmp.al/vendime-administrative-2/?fbclid=IëAR1xy70AzWyH9gf6n0vqasjBr0_t1UzGcdrW6WDhNj_95YsVfsdcTv0dXes

 1. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë  Vendimin nr.18 datë 02.10.2018, për dhënien e masës disiplinore Gjobë në vlerën monetare 85.000 lekë për audituesin ligjor A.Ç/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë.
 2. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.16 datë 13.05.2019, për pezullimin e përkohshëm të veprimtarisë së audituesit ligjor A.Ç deri në çastin e shlyerjes së masës disiplinore gjobë.
 3. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.35 datë 09.09.2019, për heqjen e pezullimit të përkohshëm të licensës së audituesit ligjor A.Ç/subjektit juridik në të cilin ushtron veprimtarinë,për shkak të përmbushjes së detyrimit të pagesës së gjobës referuar nenit 57/2 të ligjit nr. 10091/2009 dhe nenit 21 pika 1,të rregullores nr. 4/2018.
 4. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.46 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor E.F.
 5. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.47 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor E.M.
 6. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.50 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor M.M.
 7. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.51 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 85.000 lekë për audituesin ligjor N.G.
 8. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.53 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për audituesin ligjor H.D.
 9. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.54 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 110.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor M.Gj.
 10. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.55 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 50.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor E.B.
 11. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.56 datë 08.11.2019, masë disiplinore Gjobë në vlerën 110.000 lekë për subjektin juridik me auditues ligjor T.A.
 12. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.60 datë 08.11.2019, për dhënien e masës disiplinore “Pezullim i përkohshem i kufizuar,në kategorinë e shërbimit të auditimit dhe shërbimeve lidhur me të për një afat 6 muaj” për audituesin ligjor P.H.
 13. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.6 datë 20.02.2020, për Pezullim license për 12 muaj për audituesin ligjor E.O/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë, bazuar në nenin nr. 55 pika d e Ligjit Nr. 10091,datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor ,organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar ” i ndryshuar.
 14. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.9 datë 20.02.2020, për shkarkimin e E.H nga detyra e anëtares së Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP).
 15. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.16 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor A.Ç /subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë ,në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 16. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.17 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor E.B/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 17. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.18 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor H.M/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë, në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 18. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.19 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor H.B , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 19. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.20 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor L.M , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 20. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.22 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor L.M , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”,i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 21. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.24 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor E.S , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 22. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.25 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 400.000 lekë për audituesin ligjor Q.L/subjektin juridik në të cilin ushtron veprimtarinë , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 23. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.26 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 300.000 lekë për audituesin ligjor R.S ,në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.
 24. Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka marrë Vendimin nr.27 datë 28.05.2020, masë disiplinore Gjobë në vlerën 100.000 lekë për audituesin ligjor L.H , në vijim të konstatimit të shkeljes së dispozitave të pikës 2, Nenit 42, të ligjit 10091, i ndryshuar,në zbatim të Ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar”, i ndryshuar dhe të kuadrit rregullator mbështetës.

Burimi: Revisa Monitor

Lëvizje te postimet