Kriteret Specifike të Listimit në Bursën ALSE

Kriteret specifike janë kritere listimi shtesë përvec atyre të përgjithshme të parashikuara më lart. Kriteret specifike ndryshojnë sipas klasave të titujve si vijon:

Për informacion më të detajuar në lidhje me Hapat dhe Kriteret e Listimit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE  klikoni këtu

Kriteret Specifike