SHITJA DHE SHPËRNDARJA E TË DHËNAVE

ALSE do të shpërndajë të dhëna në mënyrë direkte dhe në kohe reale për operatorët direkt të tregut (firmat e brokerimit, investitorët, emetuesit etj.), ndërkohë që për palët e interesuara në mënyrë indirekte (media, shitësit e të dhënave financiare etj.) ky shërbim do të ofrohet me pagesë.

SHITJA DHE SHPËRNDARJA E TË DHËNAVE