Kapitalizimi i Tregut

Kapitalizimi Total i Tregut (të gjithë segmentet) më datën 16/05/2022 është: 806,581,555,500 ALL

 

Kapitalizimi i Tregut sipas segmenteve të tregut në ALSE më datën 16/05/2022.

Tregu Kryesor

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Borxhit të Qeverisë (BTH, OTH)
NF2-8E 1,000 69,131 8,330,285,500.00
NF2-208 100,000 26,291 2,629,100,000.00
TB12-1945 10,000 797,645 7,976,450,000.00
NF5-39 100,000 15,957 1,595,700,000.00
NF7-28 100,000 34,643 3,464,300,000.00
TB12-1944 10,000 893,654 8,936,540,000.00
TB3-1943 10,000 83,358 833,580,000.00
TB12-1942 10,000 920,000 9,200,000,000.00
TB6-1941 10,000 100,000 1,000,000,000.00
NF3-46 100,000 100,000 10,000,000,000.00
TB12-1940 10,000 1,120,000 11,200,000,000.00
TB3-1939 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1938 10,000 1,120,000 11,199,980,000.00
TB6-1937 10,000 100,000 1,000,000,000.00
NF5-38 100,000 46,000 4,600,000,000.00
NF10-24 100,000 54,896 5,489,600,000.00
TB12-1936 10,000 920,000 9,200,000,000.00
NF2-207 100,000 90,496 9,049,600,000.00
TB12-1935 10,000 850,000 8,500,000,000.00
TB3-1934 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1933 10,000 430,000 4,300,000,000.00
TB3-1932 10,000 80,070 800,700,000.00
TB12-1931 10,000 679,998 6,799,980,000.00
TB12-1930 10,000 462,170 4,621,700,000.00
TB3-1929 10,000 84,950 849,500,000.00
NF15-1 100,000 11,500 1,150,000,000.00
TB12-1928 10,000 870,000 8,700,000,000.00
TB6-1927 10,000 93,130 931,300,000.00
TB12-1926 10,000 970,000 9,700,000,000.00
TB3-1925 10,000 100,000 1,000,000,000.00
NF2-206 100,000 79,498 7,949,800,000.00
TB12-1924 10,000 820,000 8,200,000,000.00
TB3-1923 10,000 100,000 1,000,000,000.00
NF7-27 100,000 97,499 9,749,900,000.00
TB12-1922 10,000 889,655 8,896,550,000.00
TB12-1920 10,000 917,801 9,178,010,000.00
TB3-1919 10,000 122,732 1,227,320,000.00
TB12-1918 10,000 960,000 9,600,000,000.00
TB6-1917 10,000 100,000 1,000,000,000.00
NF2-205 100,000 30,000 3,000,000,000.00
TB12-1916 10,000 819,999 8,199,990,000.00
NF10-23 100,000 102,171 10,217,100,000.00
TB12-1914 10,000 820,000 8,200,000,000.00
TB12-1913 10,000 814,215 8,142,150,000.00
TB12-1911 10,000 800,000 8,000,000,000.00
TB12-1910 10,000 920,000 9,200,000,000.00
TB6-1907 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1908 10,000 919,998 9,199,980,000.00
TB12-1906 10,000 970,000 9,700,000,000.00
NF2-204 100,000 129,000 12,900,000,000.00
TB12-1904 10,000 1,070,000 10,700,000,000.00
TB12-1903 10,000 880,000 8,800,000,000.00
NF7-26 100,000 83,311 8,331,100,000.00
TB12-1901 10,000 980,000 9,800,000,000.00
NF3-45 100,000 185,000 18,500,000,000.00
TB12-1899 10,000 1,070,000 10,700,000,000.00
NF2-203 100,000 81,523 8,152,300,000.00
TB12-1897 10,000 1,219,660 12,196,600,000.00
TB12-1895 10,000 1,020,000 10,200,000,000.00
NF10-22 100,000 81,000 8,100,000,000.00
NF2-202 100,000 60,000 6,000,000,000.00
TB12-1894 10,000 720,737 7,207,370,000.00
TB12-1892 10,000 900,000 9,000,000,000.00
TB12-1891 10,000 699,997 6,999,970,000.00
TB12-1890 10,000 500,000 5,000,000,000.00
TB12-1888 10,000 900,000 9,000,000,000.00
NF2-201 100,000 105,000 10,500,000,000.00
NF7-25 100,000 88,272 8,827,200,000.00
TB12-1880 10,000 970,000 9,700,000,000.00
NF10-21 100,000 35,000 3,500,000,000.00
NF2-200 100,000 80,000 8,000,000,000.00
NF2-199 100,000 99,999 9,999,900,000.00
NF2-7E 1,000 100,000 12,050,000,000.00
NF5-37 100,000 187,593 18,759,300,000.00
NF7-24 100,000 80,764 8,076,400,000.00
NF3-44 100,000 200,573 20,057,300,000.00
NF2-198 100,000 119,112 11,911,200,000.00
NF10-20 100,000 69,999 6,999,900,000.00
NF2-197 100,000 89,999 8,999,900,000.00
NF7-23 100,000 55,000 5,500,000,000.00
NF10-19 100,000 50,000 5,000,000,000.00
NF7-22 100,000 60,000 6,000,000,000.00
NF3-43 100,000 182,011 18,201,100,000.00
NF5-36 100,000 205,588 20,558,800,000.00
NF10-18 100,000 64,651 6,465,100,000.00
NF5-35 100,000 133,003 13,300,300,000.00
NF10-17 100,000 45,000 4,500,000,000.00
NF7-21 100,000 67,507 6,750,700,000.00
NF5-34 100,000 49,934 4,993,400,000.00
NF10-16 100,000 31,088 3,108,800,000.00
NF7-20 100,000 33,678 3,367,800,000.00
NF10-1 100,000 62,244 6,224,400,000.00
NF10-10 100,000 53,595 5,359,500,000.00
NF10-11 100,000 31,500 3,150,000,000.00
NF10-12 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF10-13 100,000 44,373 4,437,300,000.00
NF10-14 100,000 53,458 5,345,800,000.00
NF10-15 100,000 35,000 3,500,000,000.00
NF10-2 100,000 15,053 1,505,300,000.00
NF10-3 100,000 14,523 1,452,300,000.00
NF10-4 100,000 54,079 5,407,900,000.00
NF10-5 100,000 21,171 2,117,100,000.00
NF10-6 100,000 26,503 2,650,300,000.00
NF10-7 100,000 19,980 1,998,000,000.00
NF10-8 100,000 19,625 1,962,500,000.00
NF10-9 100,000 34,000 3,400,000,000.00
NF5-28 100,000 46,854 4,685,400,000.00
NF5-29 100,000 65,000 6,500,000,000.00
NF5-30 100,000 65,000 6,500,000,000.00
NF5-31 100,000 79,484 7,948,400,000.00
NF5-32 100,000 74,763 7,476,300,000.00
NF5-33 100,000 75,675 7,567,500,000.00
NF7-11 100,000 57,647 5,764,700,000.00
NF7-12 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF7-13 100,000 29,535 2,953,500,000.00
NF7-14 100,000 10,000 1,000,000,000.00
NF7-15 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF7-16 100,000 49,999 4,999,900,000.00
NF7-17 100,000 33,049 3,304,900,000.00
NF7-18 100,000 40,000 4,000,000,000.00
NF7-19 100,000 44,370 4,437,000,000.00
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 806,581,555,500.00

 

Tregu Standard

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Tregu Hyrës

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Kapitalizimi i tregut sipas llojit të titullit dhe tregut

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës
Aksione 0.00 0.00 0.00
Bono Thesari 318,797,670,000.00 0.00 0.00
Letra Tregtare 0.00 0.00 0.00
Obligacione Bashkiake 0.00 0.00 0.00
Obligacione Korporative 0.00 0.00 0.00
Obligacione Thesari 487,783,885,500.00 0.00 0.00
Totali 806,581,555,500.00 0.00 0.00
Shënim: Në këtë tabelë do të bëhet shumatorja e kapitalizimit individual të secilit titull.

 

Për të aksesuar historikun e Kapitalizimit të Tregut në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Kapitalizimi i Tregut