Kapitalizimi i Tregut

Kapitalizimi Total i Tregut (të gjithë segmentet) më datën 01/02/2023 është: 862,316,405,500 ALL

 

Kapitalizimi i Tregut sipas segmenteve të tregut në ALSE më datën 01/02/2023.

Tregu Kryesor

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Borxhit të Qeverisë (BTH, OTH)
NF5-39 100,000 139,492 13,949,200,000.00
TB12-1985 10,000 1,200,000 12,000,000,000.00
NF10-26 100,000 28,750 2,875,000,000.00
NF2-211 100,000 40,000 4,000,000,000.00
TB6-1984 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1983 10,000 1,380,000 13,799,990,000.00
TB3-1982 10,000 99,999 999,990,000.00
TB12-1981 10,000 1,000,000 10,000,000,000.00
NF2-210 100,000 92,518 9,251,800,000.00
TB3-1980 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1979 10,000 1,150,000 11,500,000,000.00
TB6-1978 10,000 100,000 1,000,000,000.00
NF15-2 100,000 21,500 2,150,000,000.00
TB12-1977 10,000 977,500 9,775,000,000.00
TB3-1976 10,000 99,999 999,990,000.00
TB12-1975 10,000 1,195,620 11,956,220,000.00
TB6-1974 10,000 80,184 801,840,000.00
TB12-1973 10,000 1,207,500 12,075,000,000.00
TB6-1972 10,000 115,000 1,150,000,000.00
TB3-1970 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1971 10,000 390,060 3,900,600,000.00
TB12-1969 10,000 726,320 7,263,200,000.00
TB12-1968 10,000 700,000 7,000,000,000.00
NF7-29 100,000 26,257 2,625,700,000.00
NF7-29 100,000 56,257 5,625,700,000.00
TB3-1967 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1966 10,000 1,057,140 10,571,380,000.00
TB6-1965 10,000 111,427 1,114,270,000.00
TB12-1964 10,000 851,673 8,516,730,000.00
TB12-1962 10,000 1,000,000 10,000,000,000.00
TB6-1961 10,000 121,090 1,210,900,000.00
TB12-1960 10,000 782,564 7,825,640,000.00
NF10-25 100,000 27,648 2,764,800,000.00
NF2-209 100,000 104,499 10,449,900,000.00
TB6-1959 10,000 63,061 630,610,000.00
TB12-1958 10,000 41,455 414,550,000.00
TB12-1956 10,000 799,671 7,996,710,000.00
TB12-1955 10,000 820,000 8,200,000,000.00
NF7-28 100,000 69,604 6,960,400,000.00
NF2-208 100,000 94,428 9,442,800,000.00
TB12-1953 10,000 820,000 8,200,000,000.00
TB12-1952 10,000 900,000 9,000,000,000.00
NF15-1 100,000 42,354 4,235,400,000.00
TB12-1950 10,000 9,240,230 92,402,300,000.00
TB12-1948 10,000 952,536 9,525,360,000.00
NF2-8E 1,000 69,131 8,330,285,500.00
NF10-24 100,000 72,802 7,280,200,000.00
TB12-1945 10,000 893,654 8,936,540,000.00
TB12-1944 10,000 893,654 8,936,540,000.00
NF2-207 100,000 135,496 13,549,600,000.00
TB12-1942 10,000 920,000 9,200,000,000.00
NF3-46 100,000 177,184 17,718,400,000.00
TB12-1940 10,000 1,120,000 11,200,000,000.00
TB12-1938 10,000 1,120,000 11,199,980,000.00
TB12-1936 10,000 920,000 9,200,000,000.00
TB12-1935 10,000 850,000 8,500,000,000.00
TB12-1933 10,000 430,000 4,300,000,000.00
NF3-45 100,000 215,000 21,500,000,000.00
TB12-1931 10,000 679,998 6,799,980,000.00
NF2-206 100,000 79,498 7,949,800,000.00
NF7-27 100,000 97,499 9,749,900,000.00
NF2-205 100,000 106,098 10,609,800,000.00
NF10-23 100,000 102,171 10,217,100,000.00
NF2-204 100,000 129,000 12,900,000,000.00
NF5-38 100,000 264,499 26,449,900,000.00
NF7-26 100,000 83,311 8,331,100,000.00
NF2-203 100,000 81,523 8,152,300,000.00
NF5-37 100,000 201,593 20,159,300,000.00
NF5-37 100,000 210,593 21,059,300,000.00
NF10-22 100,000 81,000 8,100,000,000.00
NF2-202 100,000 60,000 6,000,000,000.00
NF10-21 100,000 65,000 6,500,000,000.00
NF7-25 100,000 88,272 8,827,200,000.00
NF7-24 100,000 80,764 8,076,400,000.00
NF3-44 100,000 200,573 20,057,300,000.00
NF10-20 100,000 69,999 6,999,900,000.00
NF7-23 100,000 55,000 5,500,000,000.00
NF10-19 100,000 50,000 5,000,000,000.00
NF7-22 100,000 60,000 6,000,000,000.00
NF5-36 100,000 205,588 20,558,800,000.00
NF10-18 100,000 64,651 6,465,100,000.00
NF5-35 100,000 133,003 13,300,300,000.00
NF10-17 100,000 45,000 4,500,000,000.00
NF7-21 100,000 67,507 6,750,700,000.00
NF5-34 100,000 49,934 4,993,400,000.00
NF10-16 100,000 31,088 3,108,800,000.00
NF7-20 100,000 33,678 3,367,800,000.00
NF10-1 100,000 62,244 6,224,400,000.00
NF10-10 100,000 53,595 5,359,500,000.00
NF10-11 100,000 31,500 3,150,000,000.00
NF10-12 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF10-13 100,000 44,373 4,437,300,000.00
NF10-14 100,000 53,458 5,345,800,000.00
NF10-15 100,000 35,000 3,500,000,000.00
NF10-2 100,000 15,053 1,505,300,000.00
NF10-3 100,000 14,523 1,452,300,000.00
NF10-4 100,000 54,079 5,407,900,000.00
NF10-5 100,000 21,171 2,117,100,000.00
NF10-6 100,000 26,503 2,650,300,000.00
NF10-7 100,000 19,980 1,998,000,000.00
NF10-8 100,000 19,625 1,962,500,000.00
NF10-9 100,000 34,000 3,400,000,000.00
NF5-33 100,000 75,675 7,567,500,000.00
NF7-15 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF7-16 100,000 49,999 4,999,900,000.00
NF7-17 100,000 33,049 3,304,900,000.00
NF7-18 100,000 40,000 4,000,000,000.00
NF7-19 100,000 44,370 4,437,000,000.00
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 862,316,405,500.00

 

Tregu Standard

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Tregu Hyrës

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Kapitalizimi i tregut sipas llojit të titullit dhe tregut

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës
Aksione 0.00 0.00 0.00
Bono Thesari 362,103,320,000.00 0.00 0.00
Letra Tregtare 0.00 0.00 0.00
Obligacione Bashkiake 0.00 0.00 0.00
Obligacione Korporative 0.00 0.00 0.00
Obligacione Thesari 500,213,085,500.00 0.00 0.00
Totali 862,316,405,500.00 0.00 0.00
Shënim: Në këtë tabelë do të bëhet shumatorja e kapitalizimit individual të secilit titull.

 

Për të aksesuar historikun e Kapitalizimit të Tregut në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Kapitalizimi i Tregut