Kapitalizimi i Tregut

Kapitalizimi Total i Tregut (të gjithë segmentet) më datën 06/10/2022 është: 806,889,025,500 ALL

 

Kapitalizimi i Tregut sipas segmenteve të tregut në ALSE më datën 06/10/2022.

Tregu Kryesor

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Borxhit të Qeverisë (BTH, OTH)
TB3-1970 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1971 10,000 390,060 3,900,600,000.00
NF15-2 100,000 11,500 1,150,000,000.00
TB12-1969 10,000 726,320 7,263,200,000.00
TB12-1968 10,000 700,000 7,000,000,000.00
NF7-29 100,000 26,257 2,625,700,000.00
TB3-1967 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1966 10,000 1,057,140 10,571,380,000.00
TB6-1965 10,000 111,427 1,114,270,000.00
TB12-1964 10,000 851,673 8,516,730,000.00
TB3-1963 10,000 100,000 1,000,000,000.00
TB12-1962 10,000 1,000,000 10,000,000,000.00
TB6-1961 10,000 121,090 1,210,900,000.00
TB12-1960 10,000 782,564 7,825,640,000.00
NF10-25 100,000 20,000 2,000,000,000.00
NF2-209 100,000 104,499 10,449,900,000.00
TB6-1959 10,000 63,061 630,610,000.00
TB12-1958 10,000 41,455 414,550,000.00
TB3-1957 10,000 59,222 592,220,000.00
TB12-1956 10,000 799,671 7,996,710,000.00
TB12-1955 10,000 820,000 8,200,000,000.00
NF7-28 100,000 69,604 6,960,400,000.00
NF2-208 100,000 94,428 9,442,800,000.00
TB12-1953 10,000 820,000 8,200,000,000.00
TB12-1952 10,000 900,000 9,000,000,000.00
NF15-1 100,000 42,354 4,235,400,000.00
TB12-1950 10,000 9,240,230 92,402,300,000.00
TB6-1949 10,000 68,781 687,810,000.00
TB12-1948 10,000 952,536 9,525,360,000.00
NF2-8E 1,000 69,131 8,330,285,500.00
TB6-1947 10,000 50,402 504,020,000.00
NF10-24 100,000 72,802 7,280,200,000.00
TB12-1945 10,000 893,654 8,936,540,000.00
NF5-39 100,000 89,574 8,957,400,000.00
TB12-1944 10,000 893,654 8,936,540,000.00
NF2-207 100,000 135,496 13,549,600,000.00
TB12-1942 10,000 920,000 9,200,000,000.00
NF3-46 100,000 100,000 10,000,000,000.00
NF3-46 100,000 168,761 16,876,100,000.00
TB12-1940 10,000 1,120,000 11,200,000,000.00
TB12-1938 10,000 1,120,000 11,199,980,000.00
TB12-1936 10,000 920,000 9,200,000,000.00
TB12-1935 10,000 850,000 8,500,000,000.00
TB12-1933 10,000 430,000 4,300,000,000.00
NF3-45 100,000 215,000 21,500,000,000.00
TB12-1931 10,000 679,998 6,799,980,000.00
TB12-1930 10,000 462,170 4,621,700,000.00
TB12-1928 10,000 870,000 8,700,000,000.00
TB12-1926 10,000 970,000 9,700,000,000.00
NF2-206 100,000 79,498 7,949,800,000.00
TB12-1924 10,000 820,000 8,200,000,000.00
NF7-27 100,000 97,499 9,749,900,000.00
NF2-205 100,000 106,098 10,609,800,000.00
NF10-23 100,000 102,171 10,217,100,000.00
NF2-204 100,000 129,000 12,900,000,000.00
NF5-38 100,000 264,499 26,449,900,000.00
NF7-26 100,000 83,311 8,331,100,000.00
NF2-203 100,000 81,523 8,152,300,000.00
NF5-37 100,000 201,593 20,159,300,000.00
NF5-37 100,000 210,593 21,059,300,000.00
NF10-22 100,000 81,000 8,100,000,000.00
NF2-202 100,000 60,000 6,000,000,000.00
NF10-21 100,000 65,000 6,500,000,000.00
NF2-201 100,000 105,000 10,500,000,000.00
NF7-25 100,000 88,272 8,827,200,000.00
NF7-24 100,000 80,764 8,076,400,000.00
NF3-44 100,000 200,573 20,057,300,000.00
NF10-20 100,000 69,999 6,999,900,000.00
NF7-23 100,000 55,000 5,500,000,000.00
NF10-19 100,000 50,000 5,000,000,000.00
NF7-22 100,000 60,000 6,000,000,000.00
NF5-36 100,000 205,588 20,558,800,000.00
NF10-18 100,000 64,651 6,465,100,000.00
NF5-35 100,000 133,003 13,300,300,000.00
NF10-17 100,000 45,000 4,500,000,000.00
NF7-21 100,000 67,507 6,750,700,000.00
NF5-34 100,000 49,934 4,993,400,000.00
NF10-16 100,000 31,088 3,108,800,000.00
NF7-20 100,000 33,678 3,367,800,000.00
NF10-1 100,000 62,244 6,224,400,000.00
NF10-10 100,000 53,595 5,359,500,000.00
NF10-11 100,000 31,500 3,150,000,000.00
NF10-12 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF10-13 100,000 44,373 4,437,300,000.00
NF10-14 100,000 53,458 5,345,800,000.00
NF10-15 100,000 35,000 3,500,000,000.00
NF10-2 100,000 15,053 1,505,300,000.00
NF10-3 100,000 14,523 1,452,300,000.00
NF10-4 100,000 54,079 5,407,900,000.00
NF10-5 100,000 21,171 2,117,100,000.00
NF10-6 100,000 26,503 2,650,300,000.00
NF10-7 100,000 19,980 1,998,000,000.00
NF10-8 100,000 19,625 1,962,500,000.00
NF10-9 100,000 34,000 3,400,000,000.00
NF5-32 100,000 74,763 7,476,300,000.00
NF5-33 100,000 75,675 7,567,500,000.00
NF7-15 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF7-16 100,000 49,999 4,999,900,000.00
NF7-17 100,000 33,049 3,304,900,000.00
NF7-18 100,000 40,000 4,000,000,000.00
NF7-19 100,000 44,370 4,437,000,000.00
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 806,889,025,500.00

 

Tregu Standard

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Tregu Hyrës

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Kapitalizimi i tregut sipas llojit të titullit dhe tregut

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës
Aksione 0.00 0.00 0.00
Bono Thesari 308,051,040,000.00 0.00 0.00
Letra Tregtare 0.00 0.00 0.00
Obligacione Bashkiake 0.00 0.00 0.00
Obligacione Korporative 0.00 0.00 0.00
Obligacione Thesari 498,837,985,500.00 0.00 0.00
Totali 806,889,025,500.00 0.00 0.00
Shënim: Në këtë tabelë do të bëhet shumatorja e kapitalizimit individual të secilit titull.

 

Për të aksesuar historikun e Kapitalizimit të Tregut në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Kapitalizimi i Tregut