EVENTE

Zhvillohet ne Pallatin e Kongreseve eventi për Platformen e “Publikimit Ditor i Çmimeve të Fondeve të Investimeve dhe Fondeve të Pensioneve”
20/07/2020
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE trajnon studentët pjesmarrës në programin #YOUARECREDINS të organizuar nga Credins Bank
16/01/2020
Seminari me temë: “Cilësia e raportimit financiar dhe ndikimi në ekonomi: Roli i Bordit të Mbikëqyrjes Publike”
10/09/2019
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE trajnon studentet pjesmarrës në programin #YOUARECREDINS të organizuar nga Credins Bank në datat 3-4 Prill 2019
03/04/2019
Leksion i hapur në Universitetin e Fan S. Nolit Korçë “Tregjet Financiare dhe Bursa Shqiptare e Titujve”
11/03/2019
Trajnim nga ALSE në bashkëpunim me Junior Achievemnet of Albania për mësuesit e lëndës së Ekonomisë në shkollat e mesme në Republikën e Shqipërisë
15/02/2019
Leksion i hapur me studentët e UET në ambjentet e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE “Tregu Financiar – Bursa si një mjet financimi”
06/02/2019
Leksion i hapur në FASTIP dhe UAMD “Tregjet Financiare dhe Bursa Shqiptare e Titujve”
17/01/2019
Leksion i hapur në CIT “Tregjet Financiare dhe Bursa Shqiptare e Titujve”
04/12/2018
Forumi me temë “Edukimi financiar për përfshirjen financiare”
29/06/2018
Leksion i hapur në Universitetin Metropolitan “Tregu Financiar – Bursa si një mjet financimi”
05/06/2018
Leksion i hapur në Universitetin Europian të Tiranës “Bursa e Shqipërisë si mundësi investimi”
29/05/2018
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE trajnon Audituesit e Brendshëm në Shqipëri
24/05/2018
Leksion i hapur në Kolegjin Univeristar të Biznesit “Bursa e Shqipërisë si mundësi alternative investimi në Shqipëri”
25/04/2018
Forumi ndërkombëtar ekonomik “Future Balkans”
24/01/2018

EVENTE