Pas-Tregtimi

Të gjithë transaksionet që do të negociohen dhe do të zhvillohen jashtë seancës së tregtimit zyrtar të bursës ALSE do të quhen tregtime jashtë burse (Off-Exchange). Të gjitha këto transaksione duhen të raportohen:

  • gjatë ditëve zyrtare të tregtimit, në orarin e përcaktuar për fazën e tregtimeve jashtë burse (OFF1 dhe OFF2)
  • gjatë cdo dite tjetër pune në orarin zyrtar të punës 9:00 me 17:00 me kushtin e njoftimit paraprak të bursës për këtë raportim duke përdorur mjetet elektronike të njohura zyrtarisht (telefon dhe e-mail).

Fashat e caktuara orare gjatë ditëve zyrtare të tregtimit, për raportimin e tregtimeve të negociuara jashtë burse bazuar në kuadrin rregullativ të Bursës ALSE.

Pas-Tregtimi