Vlera e Tregut

Vlera e Tregut në ALSE më datën 26/09/2023 është: 0.00 ALL

 

Vlera e Tregut në ALSE më datën 26/09/2023.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Totali
Aksione 0.00 0.00 0.00 0.00
Bono Thesari 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligacione Thesari 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligacione Korporative 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligacione Bashkiake 0.00 0.00 0.00 0.00
Letra Tregtare 0.00 0.00 0.00 0.00
Totali 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Për të aksesuar historikun e Vlerës së Tregtimit në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Vlera e Tregut