Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 29/07/2021 ALL 1,028.8695 112,665,521.12 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 29/07/2021 ALL 1,033.2323 186,196,927.51 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 29/07/2021 ALL 1,544.6271 1,196,695,891.86 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 29/07/2021 ALL 1,345.9834 3,492,245,929.18 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 29/07/2021 EUR 118.5771 69,492,729.74 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 29/07/2021 EUR 102.9266 2,773,324.76 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 29/07/2021 ALL 1,937.8586 962,020,925.92 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 29/07/2021 ALL 1,566.4861 44,984,313,689.10 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 29/07/2021 ALL 1,113.5748 15,095,112,044.16 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 29/07/2021 ALL 1,526.0462 1,758,732,946.49 1 https://fppsigal.com.al/
WVP Global Fond Investimi 29/07/2021 EUR 118.8245 471,998.26 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 29/07/2021 ALL 1,155.2139 172,038,354.69 6 https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit