Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 21/01/2021 ALL 1,017.6429 50,525,879.75 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 21/01/2021 ALL 999.6218 118,903,483.30 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 21/01/2021 ALL 1,519.2096 1,105,105,019.85 2 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 21/01/2021 ALL 1,302.2012 3,215,323,923.89 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 21/01/2021 EUR 118.0252 70,396,423.25 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 21/01/2021 EUR 100.0867 1,237,140.49 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 21/01/2021 ALL 1,892.4476 884,243,070.17 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 21/01/2021 ALL 1,537.8167 42,024,563,267.97 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 21/01/2021 ALL 1,076.8269 13,327,632,135.76 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
WVP Top Invest Fond Investimi ALL https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit