Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 11/07/2024 ALL 1,132.7187 574,003,047.52 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 11/07/2024 ALL 1,095.2800 260,301,893.14 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 11/07/2024 ALL 1,723.6010 2,236,551,719.60 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 11/07/2024 ALL 1,342.5299 639,758,073.87 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 11/07/2024 EUR 112.2667 33,578,332.49 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 11/07/2024 EUR 102.7595 3,483,818.04 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 11/07/2024 ALL 2,196.9871 1,522,109,537.37 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 11/07/2024 ALL 1,663.1679 33,499,562,248.21 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 11/07/2024 ALL 1,199.4242 9,460,400,753.31 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 11/07/2024 ALL 1,075.0217 38,784,990.08 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 11/07/2024 EUR 152.3835 2,692,428.56 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 11/07/2024 ALL 1,180.0705 239,266,323.34 6 https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit