Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 19/10/2020 ALL 1,011.6145 36,439,464.27 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 19/10/2020 ALL 995.7409 83,389,025.35 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 19/10/2020 ALL 1,507.9242 1,051,397,380.82 2 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 19/10/2020 ALL 1,296.5104 3,279,312,495.41 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 20/10/2020 EUR 115.6406 70,604,996.61 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 20/10/2020 ALL 1,873.4434 851,678,876.56 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 20/10/2020 ALL 1,073.1452 12,892,082,676.18 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffesisen PRESTIGJ Fond Investimi 20/10/2020 ALL 1,537.0929 42,186,640,009.02 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 19/10/2020 ALL 1,486.2190 1,542,229,789.53 1 https://fppsigal.com.al/
WVP Top Invest Fond Investimi 20/10/2020 ALL 941.3589 130,546,443.06 6 https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit