Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 12/04/2021 ALL 1,021.9378 87,693,843.02 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 12/04/2021 ALL 1,014.5574 138,763,829.83 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 12/04/2021 ALL 1,529.5137 1,148,805,359.72 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 12/04/2021 ALL 1,322.5587 3,340,448,121.48 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 09/04/2021 EUR 117.7771 69,284,944.07 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 09/04/2021 EUR 100.9364 1,966,962.45 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 09/04/2021 ALL 1,912.3717 922,430,589.13 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 09/04/2021 ALL 1,550.5654 42,621,989,179.13 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 09/04/2021 ALL 1,093.7847 13,964,449,066.79 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 09/04/2021 ALL 1,510.0209 1,644,500,644.33 1 https://fppsigal.com.al/
WVP Global Fond Investimi 09/04/2021 EUR 110.6740 360,733.12 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 09/04/2021 ALL 1,091.6137 162,752,302.78 6 https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit