Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 26/01/2022 ALL 1,040.5729 162,237,536.07 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 26/01/2022 ALL 1,049.8011 222,073,779.36 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 26/01/2022 ALL 1,568.5410 1,364,459,459.97 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 26/01/2022 ALL 1,366.3632 2,613,393,398.36 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi EUR https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi EUR https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
WVP Global Fond Investimi 26/01/2022 EUR 119.3464 957,273.88 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 26/01/2022 ALL 1,165.2024 188,359,299.27 6 https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit