Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 14/10/2021 ALL 1,033.9351 130,272,628.38 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 14/10/2021 ALL 1,035.4204 204,344,285.86 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni ALL https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi ALL https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi EUR https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi EUR https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi ALL https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
WVP Global Fond Investimi EUR https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi ALL https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit