Lista e Brokerave Fizikë

wdt_ID Emër Mbiemër Numër Çertifikate Data Çertifikatës Emri i Anëtarit për të cilin operon Klasa e Tregtimit
1 Alketa Gusho 01/1 07/11/2017 Banka Credins Tituj të Qeverisë (GSM)
3 Teuta Cinari 02/1 07/11/2017 Banka Amerikane e Investimeve Tituj të Qeverisë (GSM)
5 Elona Korini 06/1 21/08/2019 Intesa Sanpaolo Bank Albania Tituj të Qeverisë (GSM)
6 Doriana Qose 01/3 07/05/2020 Banka Credins Tituj të Qeverisë (GSM)

Lista e Brokerave Fizikë