Në mbledhjen e datës 30 Mars 2021, Bordi Drejtues i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri (AmCham), ka miratuar kërkesën e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE për aderimin si Anëtar i Asociuar i këtij organizmi të rëndësishëm në fushën e mbrotjes së interesave të komunitetit të biznesit në vend.

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE është i vetmi treg i rregulluar i titujve në Shqipëri i licensuar në vitin 2017 nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i cili në thelb të aktivitetit të saj ka mundësimin e përputhjes së kërkesës me ofertën për kapitale afatgjate në tregun vendas. Ajo do t’i shërbejë biznesit në përgjithësi dhe korporatave të mëdha në veçanti, si një alternativë serioze dhe më pak e kushtueshme për rritjen e kaptialit dhe financimin e aktivitetit të tyre, nëpërmjet listimit të titujve në bursë.

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AmCham) është një organizatë biznesi që operon prej 20 vitesh dhe gëzon reputacion të mirë në komunitetin e biznesit, falë punës dhe bashkëpunimit me anëtarët e saj. AmCham është në kontakt të vazhdueshëm me anëtarët dhe punon fort për identifikimin dhe adresimin e problematikave të tyre, duke i bërë rekomandimet e duhura institucioneve shtetërore dhe Qeverisë Shqiptare. Gjithashtu, AmCham është mjaft aktive në proceset lobuese që prekin çështjet fiskale dhe ligjet e reja të cilat rregullojnë veprimtarinë e biznesit, duke qenë një avokat i fortë i bizneseve të saj anëtare, por edhe faktor në proceset rregullative të ekonomisë së tregut dhe përmirësimit të klimës së biznesit në vend.

Nëpërmjet anëtarësimit në Dhomën Amerikane të Tregtisë në Shqipëri, Bursa ALSE synon të jetë më afër bizneseve korporatë të cilat plotësojnë kriteret e listimit në tregun zyrtar. Si pjesë e aktivitetit të përvitshëm në funksion të trajnimeve profesionale që AmCham organizon për anëtarët e saj, Bursa ALSE do të organizojë takime informuese në lidhje mbi mundësitë që ofron tregu i kapitaleve për financimin afatgjatë të biznesit, si dhe do të ofrojë asistencën e saj teknike për t’ia lehtësuar sa më shumë këtë proces korporatave më të mëdha në vend.

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka kënaqësinë t’ju njoftojë mbi publikimin e Raportit Statistikor 3-mujor për periudhën Janar – Mars 2021 (T1-2021).

Për informacion më të detajuar rreth raportit, ju lutem klikoni këtu

Gjatë datës 31.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishter në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 150 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 15,273,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 31.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 19.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishter në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 50 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 492,700 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 19.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 12.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishter në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 100 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 994,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 12.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 10.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 300 njësi Bono Thesari 12 Mujore dhe 75 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 2,945,400 LEK dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 8,676,750 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 10.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 05.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 3 transaksione në 3 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 15 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 1,563,450 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 05.03.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 04.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 6 transaksione në 6 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 50 njësi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, 350 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK, 500 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK, 200 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 2 Vjecar ishte 4,983,500 LEK, në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 36,365,000 LEK, në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 52,878,000 LEK, në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 23,080,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 04.03.2021 klikoni këtu

Lëvizje te postimet