Gjatë datës 30.03.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 30.03.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 29.03.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 2 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 29.03.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 28.03.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 28.03.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 27.03.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 27.03.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 23.03.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 3 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 23.03.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 07.03.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 07.03.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 03.03.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 03.03.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 01.03.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 01.03.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 28.02.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 14 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 28.02.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 22.02.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 2 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 22.02.2023 klikoni këtu

Lëvizje te postimet