Gjatë datës 19.01.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 1 titull;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 150 njesi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 15,024,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 19.01.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 17.01.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 8 njesi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK ishte 776,480 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 17.01.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 11.01.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 83 njesi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK ishte 9,416,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 11.01.2022 klikoni këtu

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka kënaqësinë t’ju njoftojë mbi publikimin e Raportit Statistikor 3-mujor për periudhën Tetor – Dhjetor 2021 (T4-2021).

Për informacion më të detajuar rreth raportit, ju lutem klikoni këtu

Gjatë datës 06.01.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 2550 njesi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK ishte 200,992,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 06.01.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 29.12.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 6 transaksion në 6 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK dhe Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 2000 njesi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, 1570 njesi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK dhe 130 njesi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK ishte 200,992,000 LEK , ne Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 162,637,000 LEK dhe ne Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK ishte 13,491,200 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 29.12.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 23.12.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 60 njesi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK ishte 6,044,400 LEK ;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 23.12.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 16.12.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 170 njesi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore në LEK ishte 1,681,980 LEK ;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 16.12.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 09.12.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 3 transaksione në 3 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK, në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK dhe Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 47 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK , 18 njesi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK dhe 380 njesi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 4,661,460 LEK, ne Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK ishte 1,808,820 LEK dhe ne Bono Thesari 12 Mujore në LEK ishte 3,770,740 LEK ;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 09.12.2021 klikoni këtu

Lëvizje te postimet