Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mori pjesë në eventin që shënoi fillimin e lojës virtuale të Bursës, organizuar nga Fondacioni Gjerman Sparkassen për Bashkëpunim Ndërkombëtar (DSIK Albania) dhe Bursa Shqiptare e Titujve (ALSE), si pjesë e nismave për “Javën Botërore të Investitorit”. Shqipëria merr pjesë për herë të parë në këtë konkurs ndërkombëtar, e përfaqësuar nga skuadrat e studentëve nga 15 universitete publike e private.

Në fjalën e mbajtur në këtë aktivitet, znj. Mimoza Kaçi, Nëndrejtore Ekzekutive e AMF-së vlerësoi angazhimin e të rinjve për të thelluar dhe për të përdorur në praktikë njohuritë për tregjet e kapitalit, të marra gjatë studimeve universitare. Ajo u shpreh se përfshirja e studentëve në lojën virtuale do t’u japë mundësi atyre të njohin nga afër mekanizmat dhe mënyrën e tregtimit të instrumentave financiarë në Bursë.

Gjatë vitit 2020, u miratua paketa e re legjislative për tregjet e kapitalit dhe për sipërmarrjet e investimeve kolektive, e cila krijon mundësi për zhvillime të reja në tregjet financiare jobankare.

Përgjatë konkursit, skuadrat pjesëmarrëse nga vende të ndryshme të botës do të hyjnë në një platformë virtuale të centralizuar, e cila do t’i pajisë me fonde virtuale, që mund t’i investojnë në portofole të titujve me çmime reale tregtimi. Në fund, një juri e pavarur ndërkombëtare do të vlerësojë performancën e portofolëve virtualë të investimeve dhe do të shpallë skuadrën fituese. Autoriteti do t’u mundësojë studentëve të skuadrës fituese nga Shqipëria zhvillimin e praktikave mësimore pranë AMF.

Burimi: Autoriteti Mbikeqyrjes Financiare

Gjatë datës 06.10.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 30 njësi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 2 Vjecar ishte 3,007,500 LEK ;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 06.10.2021 klikoni këtu

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka kënaqësinë t’ju njoftojë mbi publikimin e Raportit Statistikor 3-mujor për periudhën Korrik – Shtator 2021 (T3-2021).

Për informacion më të detajuar rreth raportit, ju lutem klikoni këtu

Gjatë datës 30.09.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 47 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe 300 njesi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 5,044,980 LEK dhe ne Bono Thesari 12 Mujore ishte 2,989,500 LEK ;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 30.09.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 29.09.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 1,027,800 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 29.09.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 21.09.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK dhe 15 njesi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 1,006,200 LEK dhe ne Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 1,530,750 LEK ;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 21.09.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 13.09.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 9 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 942,300 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 13.09.2021 klikoni këtu

Gjatë datës 01.09.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 2 Vjecar ishte 1,002,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 01.09.2021 klikoni këtu

Lëvizje te postimet