Gjatë datës 30.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:
 •     U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 •     Transaksioni u ekzekutua gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 •     Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 •     U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 •     Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 1,073,700 LEK;
Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 30.07.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 28.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan njeri jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange) dhe tjetri gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe Bono Thesari 12 Mujore ne LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 7 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe 10 njesi Bono Thesari 12 Mujore ne LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 702,730 LEK dhe ne Bono Thesari 12 Mujore ishte 99,870 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 28.07.2020 klikoni këtu

Sot, më datë 20.07.2020, Bursa Shqiptare e Titujve ALSE më bashkëpunim me Shoqatën e Sigurimit të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimit (SH.SJ.P.FI), prezantuan Platformen e “Publikimit Ditor mbi baza Vullnetare të të Dhënave të Fondeve të Investimeve dhe Fondeve të Pensioneve”. Projekti konsiston në krijimin e një platforme elektronike (të quajtur INTRANET), nga Bursa ALSE dhe ka si qëllim publikimin ditor vullnetar të të dhenave të kuotave të fondeve të investimit dhe pensioneve. Të dhënat do të publikohen në faqën zyrtare të Bursës Shqiptare të Titujve ALSE.

Kjo platform synon:

 • Rritjen transparencën financiare për operarët e tregut;
 • Rritjen e nivelit të edukimit financiar për opinionin publik;
 • Rritjen e bashkëpunimit ndër-institucional në tregun e kapitaleve;
 • Mbështet qasjen e AMF pro-digjitalizimit të shërbimeve financiare.

Në këtë event morën pjesë Drejtori Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Mete, Kryetari i SH.SJ.P.FI. Z. Naim Hasa, Drejtori Ekzekutiv i Bursës ALSE, Z. Artan Gjergji, si dhe drejtuesit e lartë të Shoqërive Administruese të Fondeve të Pensionit dhe Investimeve.

Në fund të eventin operatorët e tregut nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi mes tyre me qëllim publikimin ditor të të dhënave. Qytetarët dhe media mund ti aksesojnë lehtësisht këto të dhena në kohë reale dhe në një tabelë të vetme në faqen zyrtare të Bursës ALSE, në linkun këtu

Bursa ALSE ka ngritur një platformë elektronike ku publiku do të gjejë informacion të qendërzuar për të dhënat kryesore të fondeve të pensionit dhe fondeve të investimit. Në platformë do të publikohen me bazë ditore çmimi i kuotave, vlera neto e aseteve dhe profili i riskut për secilin prej fondeve të pensionit dhe investimeve të licencuara në Shqipëri. Tabela e platformës parashikon edhe mundësinë e publikimit të normave të kthimit të secilit fond për periudha të ndryshme, në momentin kur vetëm shoqëritë administruese vendosin t’i bëjnë edhe këto të dhëna si pjesë të platformës në fjalë. Drejtori i Bursës ALSE, Artan Gjergji, tha se platforma është një hap në drejtim të rritjes së transaparencës financiare, por edhe të edukimit financiar.

“Kur e shohim nga këndvështrimi qytetarit, sigurisht një qytetar që është i  interesuar të shoh të dhënat krahasimore të fondeve, e kishte pak të vështirë pasi duhet të bridhte nga një faqe interneti në tjetrën për të parë se sa ofron njëra kompani apo tjetra nga pikëpamja e normave të kthimit. Kjo nismë rrit transparencën financiare dhe e bën më user-friendly për konsumatorët. I bën goxha dobi pasi kemi tashmë të publikuara të gjitha të dhënat në një tabelë dhe konsumatori mund të shohë aty të gjitha produktet duke bërë edhe krahasimet, pasi një kompani ka disa produkte për të shfaqur.”

Drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Ervin Mete, tha se ky institucion ka prioritet hartimin e një dokumenti strategjik për zhvillimin e tregut të kapitalit në Shqipëri. Sipas tij, një nga hapat e parë në këtë strategji do të jetë vlerësimi i parametrave të kompanive publike, për të mundësuar listimin e disa prej tyre në Bursë, në modelin e vendeve të Rajonit.

“Një nga hapat e parë do të jetë vlerësimi i atyre kompanive shtetërore që mund të listohen nisur nga shëndetshmëria e tyre dhe parametrat siç ka qenë eksperienca edhe në një sërë vendesh të rajonit. Patjetër që do të duhet që edhe kompani kryesore private në vend, por edhe grupe kompanish, ku kam parasysh tatim-paguesit e mëdhenj, të vlerësojnë listimin e tyre dhe të bëhen pjesëmarrës në bursë.”

Bursa Shqiptare e Titujve u licencua në korrik të vitit 2017, ndërsa nisi operacionet në shkurt të vitit 2018, me tregtimin e letrave të borxhit të qeverisë shqiptare. Tashmë, Bursa ALSE dhe depozitari ALREG kanë ngritur të gjithë infrastrukturën e nevojshme ligjore dhe teknike për të mundësuar listimin e titujve të kompanive private.

Burimi: Scan

Gjatë datës 21.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 5 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK ishte 538,900 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 21.07.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 20.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 100 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK ishte 9,810,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 20.07.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 08.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 85 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 8,998,950 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 08.07.2020 klikoni këtu

Sot, më datë 08.07.2020, Bursa Shqiptare e Titujve ALSE zhvilloi një seminar informues në ambjentet e Big Group lidhur me procesin e listimit të Biznesit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE. Gjatë këtij seminari ekspertët e Bursës ALSE shpjeguan funksionimin e tregut të kapitaleve dhe bursës. Më tej pjesmarrësit u njohën me konceptin e investimit dhe llojeve të ndryshme të tregjeve.

Në pjesën e dytë të këtij seminari, pjesmarrësve ju shpjeguan avantazhet që kanë bizneset të cilët listohen në Bursë. Në vazhdim, u diskutuan dhe mënyrat sesi një biznes rrit kapital si dhe rrugën që ndiqet në procesin e Ofertës Fillestare Publike.

Seminari kishte mjaft interes nga pjesmarrësit dhe u shoqërua me një bashkëbisedim interaktiv me pyetje dhe përgjigje.

Gjatë datës 07.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore në LEK ishte 99,970 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 07.07.2020 klikoni

këtu

Lëvizje te postimet