Gjatë datës 15.01.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 1 titull;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 38 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 3,830,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 15.01.2021 klikoni këtu

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka kënaqësinë t’ju njoftojë mbi publikimin e Raportit Statistikor 3-mujor për periudhën Tetor – Dhjetor 2020 (T4-2020).

Për informacion më të detajuar rreth raportit, ju lutem klikoni këtu

Gjatë datës 07.01.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 12 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 1,236,360 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 07.01.2021 klikoni këtu

Përfundon me sukses projekti i nisur nga Bursa Shqiptare e Titujve ALSE dhe Junior Achievement of Albania me mbështetjen financiare të Albanian American Development Foundation, i cili synon edukimin e publikut me terminologjinë dhe procedurat e përgjithshme të tregut të kapitaleve, investimeve dhe tregtimit të letrave me vlerë. Nga ky projekt janë krijuar 10 video të animuara edukuese lidhur me tregun e kapitalit dhe operatorët e tij. Videot edukuese janë gjithpërfshirëse me fokus të gjitha grup moshat dhe shpjegojnë thjeshtësisht koncepetet më të rëndesishme bazë lidhur me tregut e kapitalit.

Në këto video edukuese temat kryesore fokusohen në informacione lidhur me Letrat me vlerë Qeveritare (Bono Thesari dhe Obligacione Thesari), Tituj Borxhi Korporativ, Tituj Kapitali si aksionet, Bursa dhe mënyra e funksionimit të saj, Rregullatorët e Tregut të Kapitaleve, si dhe informacione rreth operatoreve të tregut si Firmat e Brokerimit, Fondet e Investimit dhe Fondet e Pensioneve Vullnetare.

Për të aksesuar videot si dhe një informacion të përmbledhur për secilën prej tyre, klikoni këtu.

Gjatë datës 24.12.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 25 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 2,680,750 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 24.12.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 21.12.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 98,970 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 21.12.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 15.12.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 15 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 1,508,250 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 15.12.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 07.12.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 19 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 1,889,930 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 07.12.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 03.12.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK dhe Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 100 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK dhe 10 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 10,416,000 LEK dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 1,187,700 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 03.12.2020 klikoni këtu

Lëvizje te postimet