Gjatë datës 04.12.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 04.12.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 30.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 • U ekzekutuan 2 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 30.11.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 23.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 23.11.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 22.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 22.11.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 20.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 20.11.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 15.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 15.11.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 14.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 14.11.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 10.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 10.11.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 09.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 09.11.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 07.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 07.11.2023 klikoni këtu

Lëvizje te postimet