Gjatë datës 01.12.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 1 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 01.12.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 25.11.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 2 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 25.11.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 23.11.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 23.11.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 21.11.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 2 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 21.11.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 14.11.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 14.11.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 09.11.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 2 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 09.11.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 08.11.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 3 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 08.11.2022 klikoni këtu

Gjatë datës 01.11.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 6 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 01.11.2022 klikoni këtu

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka kënaqësinë t’ju njoftojë mbi publikimin e Raportit Statistikor 3-mujor për periudhën Korrik – Shtator 2022 (T3-2022).

Për informacion më të detajuar rreth raportit, ju lutem klikoni këtu

Lëvizje te postimet