Gjatë datës 11.01.2024 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
  • U ekzekutua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 11.01.2024 klikoni këtu

Gjatë datës 10.01.2024 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 10.01.2024 klikoni këtu

 

Lëvizje te postimet