NgaErsuin Shehu

Credins Bank është blerësi kryesor i letrave me vlerë të individëve në tregun dytësor. Statistikat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) tregojnë se për gjysmën e parë të këtij viti Credins realizoi pothuajse 35% të blerjeve nga individët para afatit të maturimit.

Në total, vlera e titujve të blerë nga Credins Bank arriti në 479 milionë lekë. Për tremujorin e dytë të vitit ka kaluar edhe Raiffeisen që tradicionalisht është aktori më aktiv në tregun me pakicë të letrave të borxhit qeveritar.

Vitet e fundit, Credins Bank po zgjeron me ritme të shpejta investimet në letra me vlerë, duke e balancuar ndjeshëm strukturën e aseteve që historikisht ka qenë kryesisht e orientuar tek huatë për sektorin privat. Në mesin e këtij viti, Credins Bank zotëronte një portofol titujsh në vlerën e rreth 66 miliardë lekëve, në rritje me 111% krahasuar me një vit më parë.

Megjithëse blerjet në tregun me pakicë zënë një pjesë modeste kundrejt totalit të portofolit, tendenca për të zgjeruar investimin në tituj është reflektuar edhe në këtë segment.

Të dhënat e AMF-së tregojnë se në total, Raiffeisen ngelet subjekti më aktiv në tregun me pakicë të titujve, për një volum total prej pothuajse 1.9 miliardë lekësh për 6-mujorin 2020. Kjo shumë përbën pothuajse 60% të volumit total të tregtimit. Por, transaksionet e Raiffeisen konsistojnë kryesisht në shitje të letrave me vlerë të portofolit të vet tek individët.

Këto blerje mund të reflektojnë pjesërisht edhe një përfshirje të ulët financiare të individëve, sepse ata kanë mundësi të blejnë letra me vlerë të qeverisë direkt në tregun primar, qoftë me oferta konkurruese ose jo konkurruese.

Burimi: Paraja.net

Gjatë datës 30.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:
 •     U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 •     Transaksioni u ekzekutua gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 •     Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 •     U tregtuan gjithsej një numër prej 10 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 •     Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 1,073,700 LEK;
Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 30.07.2020 klikoni këtu

TIRANA (Shqipëri), Korrik 27 (SeeNews) – Bursa Shqiptare e Titujve ALSE, bursa e parë private e titujve në vend, në të cilën janë tregtuar vetëm tituj qeveritarë, shpreson që të shohë në fund të vitit listimin e parë të Obligacionit korporativ, u shpreh për SeeNews drejtori ekzekutiv Artan Gjergji.

Bursa ALSE ka kryer disa ndryshime në rregulloret e saj për të lejuar tregtimin e titujve të emetuar me ofertë private në platformën e bursës, me shpresën e krijimit të mundësisë se emetimit në periudhën Shtator-Tetor, u shpres Z. Gergji për SeeNews gjatë një eventi javën e shkuar ku u lançua një platformë online lidhur me publikimin e të dhenave ditore nga fondet e investimit dhe pensioneve vendas.

“Ne e shohim platformën e re si hapin e parë në tërheqjen e më shumë investitorëve, krijimin e besimit, rritjen e ndërgjegjësimit dhe ofrimin e transparencës”, u shpreh z. Gjergji.
“Shpresojmë që në vjeshtë arkitektura që mbulon shërbimet e pas-tregtimit për tregun e titujve vendas do të jetë gati”, shtoi ai.

Bursa ALSE është licensuar në Korrik 2017 si bursa e pare e titujve në vend. Që nga fillimi i funksionimit në Shkurt 2018, vetëm titujt e qeverisë janë tregtuar në bursë për arsye se ka munguar infrastuktura, u shpreh z. Gjergji.

“Pavarësisht ekzistencës së AFISaR, depozitarit të titujve të borxhit të qeverisë të administruar nga banka qëndrore, ne na ka munguar një depozitar qëndror për titujt e biznesit. Tashmë depozitari qëndor i quajtur Rregjistrari Shqiptar i Titujve (ALREG) është licencuar si nga rregullatori financiar ashtu dhe nga banka qëndrore si sistemi i shlyerjes së titujve. Aktualisht ALREG është duke kryer integrimin e sistemit të tij me sistemin RTGS të bankës qëndrore”, u shpreh z. Gjergji. “Sapo ky proces të përfundojë, n do të jemi teknikisht gati”.

Z. Gjergji gjithashtu u shpreh se rregullatori financiar është duke punuar me Ministrinë e Financës për të identifikuar kompanitë në pronësi të shtetit të cilat kanë bilanc që plotëson kriteret e nevojshme për t’u listuar në bursë.

Përsa i përket ALSE, janë identifikuar disa kompani të mëdha që po tentohet të nxiten drejt listimit në bursë.

Bursa ALSE është themeluar nga Banka Credins dhe Banka Amerikane e Investimeve (ABI Bank), banka me seli në Tiranë të cilat zotërojnë respektivisht nga 45.59% të aksioneve dhe AK Invest, një nga institucionet më të mëdha financiare jo-bankë e cila zotëron 8.82% të aksioneve. Banka Credins dhe ABI Bank zotërojnë 15.3% dhe 5.1% të totalit të aseteve në sistemin banker të Shqipërisë.

Një pikë kryesore në axhendën e Burses ALSE është bashkëpunimi rajonal.

Në momentin që do të jetë plotësisht funksionale, Bursa ALSE është e hapur për cdo lloj bashkëpunimi ndërkombëtar duke përfshirë pjesmarrjen në platformat e tregtimit rajonal si SEE Link të lancuar nga bursat e Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut dhe Kroacisë dhe të mbështetura nga Banka Europiane për Rikonstruksion dhe Zhvillim, u shpreh z. Gjergji.

Më tej, vitin e fundit, ALSE nënshkroi një marrveshje për shpërndarjen e të dhënave në kohë reale me Bursen e Vienës. Sipas kësaj marrveshje, investitorët institucional në më shumë se 88 shtete do të kenë akses në të dhënat e Bursës ALSE në fund të ditës.

Burimi: SeeNews

Gjatë datës 28.07.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan njeri jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange) dhe tjetri gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe Bono Thesari 12 Mujore ne LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 7 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK dhe 10 njesi Bono Thesari 12 Mujore ne LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 702,730 LEK dhe ne Bono Thesari 12 Mujore ishte 99,870 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 28.07.2020 klikoni këtu

Sot, më datë 20.07.2020, Bursa Shqiptare e Titujve ALSE më bashkëpunim me Shoqatën e Sigurimit të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimit (SH.SJ.P.FI), prezantuan Platformen e “Publikimit Ditor mbi baza Vullnetare të të Dhënave të Fondeve të Investimeve dhe Fondeve të Pensioneve”. Projekti konsiston në krijimin e një platforme elektronike (të quajtur INTRANET), nga Bursa ALSE dhe ka si qëllim publikimin ditor vullnetar të të dhenave të kuotave të fondeve të investimit dhe pensioneve. Të dhënat do të publikohen në faqën zyrtare të Bursës Shqiptare të Titujve ALSE.

Kjo platform synon:

 • Rritjen transparencën financiare për operarët e tregut;
 • Rritjen e nivelit të edukimit financiar për opinionin publik;
 • Rritjen e bashkëpunimit ndër-institucional në tregun e kapitaleve;
 • Mbështet qasjen e AMF pro-digjitalizimit të shërbimeve financiare.

Në këtë event morën pjesë Drejtori Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Mete, Kryetari i SH.SJ.P.FI. Z. Naim Hasa, Drejtori Ekzekutiv i Bursës ALSE, Z. Artan Gjergji, si dhe drejtuesit e lartë të Shoqërive Administruese të Fondeve të Pensionit dhe Investimeve.

Në fund të eventin operatorët e tregut nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi mes tyre me qëllim publikimin ditor të të dhënave. Qytetarët dhe media mund ti aksesojnë lehtësisht këto të dhena në kohë reale dhe në një tabelë të vetme në faqen zyrtare të Bursës ALSE, në linkun këtu

Bursa ALSE ka ngritur një platformë elektronike ku publiku do të gjejë informacion të qendërzuar për të dhënat kryesore të fondeve të pensionit dhe fondeve të investimit. Në platformë do të publikohen me bazë ditore çmimi i kuotave, vlera neto e aseteve dhe profili i riskut për secilin prej fondeve të pensionit dhe investimeve të licencuara në Shqipëri. Tabela e platformës parashikon edhe mundësinë e publikimit të normave të kthimit të secilit fond për periudha të ndryshme, në momentin kur vetëm shoqëritë administruese vendosin t’i bëjnë edhe këto të dhëna si pjesë të platformës në fjalë. Drejtori i Bursës ALSE, Artan Gjergji, tha se platforma është një hap në drejtim të rritjes së transaparencës financiare, por edhe të edukimit financiar.

“Kur e shohim nga këndvështrimi qytetarit, sigurisht një qytetar që është i  interesuar të shoh të dhënat krahasimore të fondeve, e kishte pak të vështirë pasi duhet të bridhte nga një faqe interneti në tjetrën për të parë se sa ofron njëra kompani apo tjetra nga pikëpamja e normave të kthimit. Kjo nismë rrit transparencën financiare dhe e bën më user-friendly për konsumatorët. I bën goxha dobi pasi kemi tashmë të publikuara të gjitha të dhënat në një tabelë dhe konsumatori mund të shohë aty të gjitha produktet duke bërë edhe krahasimet, pasi një kompani ka disa produkte për të shfaqur.”

Drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Ervin Mete, tha se ky institucion ka prioritet hartimin e një dokumenti strategjik për zhvillimin e tregut të kapitalit në Shqipëri. Sipas tij, një nga hapat e parë në këtë strategji do të jetë vlerësimi i parametrave të kompanive publike, për të mundësuar listimin e disa prej tyre në Bursë, në modelin e vendeve të Rajonit.

“Një nga hapat e parë do të jetë vlerësimi i atyre kompanive shtetërore që mund të listohen nisur nga shëndetshmëria e tyre dhe parametrat siç ka qenë eksperienca edhe në një sërë vendesh të rajonit. Patjetër që do të duhet që edhe kompani kryesore private në vend, por edhe grupe kompanish, ku kam parasysh tatim-paguesit e mëdhenj, të vlerësojnë listimin e tyre dhe të bëhen pjesëmarrës në bursë.”

Bursa Shqiptare e Titujve u licencua në korrik të vitit 2017, ndërsa nisi operacionet në shkurt të vitit 2018, me tregtimin e letrave të borxhit të qeverisë shqiptare. Tashmë, Bursa ALSE dhe depozitari ALREG kanë ngritur të gjithë infrastrukturën e nevojshme ligjore dhe teknike për të mundësuar listimin e titujve të kompanive private.

Burimi: Scan