Gjatë datës 22.09.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 4 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 22.09.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 19.09.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 2 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 19.09.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 18.09.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 3 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 18.09.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 15.09.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 6 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 15.09.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 01.09.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 2 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 01.09.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 28.08.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 4 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 28.08.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 25.08.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 25.08.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 24.08.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 24.08.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 23.08.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 23.08.2023 klikoni këtu

Gjatë datës 21.08.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 6 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 21.08.2023 klikoni këtu

Lëvizje te postimet