Banka Evropiane e Investimeve ka në plan të shfrytëzojë fuqinë e bllokut për të shitur bono, duke rritur potencialisht përdorimin e teknologjisë dixhitale si një mjet për tregun e borxhit të rajonit.

Krahu i investimeve i Bashkimit Evropian punësoi Goldman Sachs Group Inc., Banco Santander SA dhe Societe Generale AG për të eksploruar një të ashtuquajtur ‘lidhje dixhitale në euro’, e cila do të regjistrohej dhe zgjidhej duke përdorur blockchain, sipas informacionit që disponon Bloomberg nga burime brenda BEI.

Takimet e investitorëve për shitjen fillestare, që do ‘inagurojë’ procesin, do të fillojnë më 15 prill dhe do të vazhdojnë për disa javë.

BEI ka qenë shpesh pjesë e inovacionit në tregjet e kapitalit të borxhit të Evropës, duke qenë ndër të parët që ka emetuar borxhin e krahasuar me një normë të re euro afatshkurtër të quajtur ESTR.

Masa vjen pasi Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde tha se institucioni që ajo drejton mund të nisë një monedhë dixhitale rreth mesit të kësaj dekade./Bloomberg News

Burimi: Revista Monitor

Ministria e Financave e Shqipërisë shiti 3 miliardë lekë (29 milion dollarë / 24.4 milion euro) Obligacione Thesari tre vjecare në një ankand në 12 Prill 2021, të dhënat këto të marra nga banka qendrore e vendit.

Kuponi për emetimin e Obligacionit të Theasarit u percaktua në 2.80%, i pandryshuar krahasuar me ankandin e mëparshëm të letrave me vlerë tre vjecare të qeverisë të mbajtur në shkurt, sipas shifrave të botuara nga Ministria e Financave.

Ky emetim i ri i letrave me vlerë të Qeverisë do të maturohet në 23 Shkurt 2024.

Detajet si më poshte:

Data e Ankandit 12 Prill 19 Shkurt
Shuma e ofruar (miliarde lek) 3 4
Shuma e shitur (miliarde lek) 3 4
Totali i ofertave (miliarde lek) 5.6 4.49
Raporti i Mbulimit te Shumes se Ofruar 1.87 1.12
Yeldi maksimal i kërkuar 3.34% 3.30%
Yeldi minimal i kërkuar 2.79% 2.70%
Kuponi 2.80% 2.80%

Burimi: SeeNews

Në mbledhjen e datës 30 Mars 2021, Bordi Drejtues i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri (AmCham), ka miratuar kërkesën e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE për aderimin si Anëtar i Asociuar i këtij organizmi të rëndësishëm në fushën e mbrotjes së interesave të komunitetit të biznesit në vend.

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE është i vetmi treg i rregulluar i titujve në Shqipëri i licensuar në vitin 2017 nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i cili në thelb të aktivitetit të saj ka mundësimin e përputhjes së kërkesës me ofertën për kapitale afatgjate në tregun vendas. Ajo do t’i shërbejë biznesit në përgjithësi dhe korporatave të mëdha në veçanti, si një alternativë serioze dhe më pak e kushtueshme për rritjen e kaptialit dhe financimin e aktivitetit të tyre, nëpërmjet listimit të titujve në bursë.

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AmCham) është një organizatë biznesi që operon prej 20 vitesh dhe gëzon reputacion të mirë në komunitetin e biznesit, falë punës dhe bashkëpunimit me anëtarët e saj. AmCham është në kontakt të vazhdueshëm me anëtarët dhe punon fort për identifikimin dhe adresimin e problematikave të tyre, duke i bërë rekomandimet e duhura institucioneve shtetërore dhe Qeverisë Shqiptare. Gjithashtu, AmCham është mjaft aktive në proceset lobuese që prekin çështjet fiskale dhe ligjet e reja të cilat rregullojnë veprimtarinë e biznesit, duke qenë një avokat i fortë i bizneseve të saj anëtare, por edhe faktor në proceset rregullative të ekonomisë së tregut dhe përmirësimit të klimës së biznesit në vend.

Nëpërmjet anëtarësimit në Dhomën Amerikane të Tregtisë në Shqipëri, Bursa ALSE synon të jetë më afër bizneseve korporatë të cilat plotësojnë kriteret e listimit në tregun zyrtar. Si pjesë e aktivitetit të përvitshëm në funksion të trajnimeve profesionale që AmCham organizon për anëtarët e saj, Bursa ALSE do të organizojë takime informuese në lidhje mbi mundësitë që ofron tregu i kapitaleve për financimin afatgjatë të biznesit, si dhe do të ofrojë asistencën e saj teknike për t’ia lehtësuar sa më shumë këtë proces korporatave më të mëdha në vend.

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka kënaqësinë t’ju njoftojë mbi publikimin e Raportit Statistikor 3-mujor për periudhën Janar – Mars 2021 (T1-2021).

Për informacion më të detajuar rreth raportit, ju lutem klikoni këtu

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, dhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, kanë zhvilluar një  takim virtual me Anna Bjerde, Zv Presidente e Bankës Botërore për Rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore.

Sipas njoftimit gjatë këtij takimi Ministrja Denaj, ka bërë një përmbledhje të  gjithë masave të marra nga Qeveria për përballimin e  dy krizave që kaloi ekonomia shqiptare, si tërmeti i 2019 dhe pandemia e Covid-19.

“Anna Bjerde shprehu mbështetjen e Bankës Botërore ndaj përpjekjeve të Shqipërisë për ekonomi gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme dhe jetesë më të mirë për të gjithë”, shkruhet në njoftim.

Referuar informacionit të publikuar nga Ministria e Financave të dy palët ndanë opinionin e përbashkët  mbi mbështetjen për iniciativat e ekonomisë blu, si dhe më gjerë për programin e Bankës Botërore në vend.

Burimi: SCAN

Rënia e normave të interesit në tregun primar të letrave të borxhit të qeverisë vijoi të mërkurën edhe në ankandin e obligacioneve dyvjeçare.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, obligacionet me maturim dyvjeçar u shitën në ankand me një normë interesi fiks apo kupon prej 2.58%, në rënie nga niveli 2.65% i shënuar në ankandin e muajit të kaluar.

Kërkesa e tregut për këto instrumente ngelet e lartë, me një shumë totale kërkesash të paraqitura në ankand prej afro 8.8 miliardë lekësh, nga 6.9 miliardë lekë obligacione të nxjerra në shitje nga Ministria e Financave.

Kërkesa e lartë për të investuar në letrat e borxhit të qeverisë këtë vit po mbështetet nga gjendja mjaft likuide e tregut financiar, sidomos në monedhën vendase. Agregati monetar M2, që shpreh ofertën monetare në lekë arriti në fund të muajit shkurt vlerën e afro 862 miliardë lekëve. Krahasuar me një vit më parë, ky agregat është rritur me rreth 100 miliardë lekë apo afërsisht 13%. Një zgjerim i tillë i ofertës monetare është favorizuar nga politikat monetare më stimuluese se kurrë të bankës së Shqipërisë, që ka ulur normat bazë në nivelet minimale historike dhe prej një viti po iu siguron furnizim të pakufizuar me likuiditet bankave tregtare.

Likuiditeti i lartë në lekë po favorizon njëkohësisht edhe më shumë kreditim në monedhën vendase. Leku tashmë është monedha dominuese në portofolin e kredisë për ekonominë. Për dy muajt e parë të këtij viti, statistikat treguan se 57% e kredisë së re ishte në lekë.

Individët janë gjithashtu një segment gjithnjë e më i interesuar për të blerë obligacionet e qeverisë shqiptare. Të dhënat nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) tregojnë se blerjet e obligacioneve në tregun primar nga individët u rritën me 51% gjatë vitit 2020. Rritja e kërkesës për blerë obligacione nga individët është nxitur sidomos nga normat më të mia të interesit krahasuar me depozitat bankare.

Premisë tjetër për ruajtjen e nivelit të ulët të yield-eve është edhe ulja e huamarrjes së qeverisë në tregun e brendshëm. Sipas kalendarit të huamarrjes të Ministrisë së Financave, gjatë tremujorit të dytë volumi total i huamarrjes së brendshme pritet të ulet me rreth 7% krahasuar me tremujorin e parë të vitit. Shuma e huamarrjes paraqitet gjithashtu më e ulët edhe në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2020, kur qeveria pati financiar në tregun e brendshëm borxh rreth 111 miliardë lekë./ E.Shehu

Burimi: Revista Monitor

Ministria e Financave njofton se më 08 prill 2021 do të mbahet ankandi i pestë i letrave me vlerë për vitin 2021.

Në këtë ankand, do të emetohen obligacione me maturitet 3 vjeçar në shumën prej 25 milionë euro.

“Investimi në Obligacione është investim i sigurt, i garantuar me Ligjin për Borxhin Publik, ku interesi i përcaktuar nga tregu ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen (3 vite) dhe është tërësisht i liruar nga tatimi”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave.

Ministria thotë se për detaje rreth pjesëmarrjes në ankande për blerjen e letrave me vlerë duhet të kontaktohet ndonjërën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë.

Burimi: Revista Monitor

Gjatë datës 31.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishter në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 150 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 15,273,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 31.03.2021 klikoni këtu

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare miratoi së fundmi regjistrimin e fondit të parë të investimeve alternative në Shqipëri.

Bëhet fjalë për Sea Land Investment, fond i themeluar në fund të vitit të kaluar me aksioner kryesor Credins Bank. Fondi do të administrohet nga Credins Invest, që në Dhjetor 2020 u bë shoqëria e parë e licencuar për të administruar fonde të këtij lloji. Depozitar i fondit pritet të jetë Banka Amerikane e Investimeve.

Ligji i ri për sipërmarrjen e investimeve kolektive, që hyri në fuqi në Qershor 2020, krijoi bazën ligjore edhe për Fondet e Investimit Alternative, ku mund të investojnë vetëm investitorë profesionistë dhe të kualifikuar. Ai përcakton si klientë profesionistë subjektet e licencuara për të ushtruar veprimtari në tregjet financiare, si bankat, firmat e investimeve, shoqëritë e sigurimeve, sipërmarrjet e investimeve kolektive, fondet e pensionit vullnetar dhe shoqëritë administruese të këtyre sipërmarrjeve, etj. Gjithashtu, si investitorë profesionistë njihen edhe ndërmarrjet e mëdha që përmbushin të paktën dy nga kriteret, e të pasurit aktive totale të paktën 2.6 miliardë lekë, xhiro neto është të paktën 5.2 miliardë lekë dhe kapitale të veta të paktën 260 milionë lekë. Investitorë profesionistë përkufizohen edhe njësitë e qeverisjes qendrore dhe rajonale, organet publike që administrojnë borxhin publik, bankat qendrore, institucionet ndërkombëtare, si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Qendrore Europiane, Banka Europiane e Investimeve dhe organizata të tjera të ngjashme ndërkombëtare.

Fondet e Investimeve Alternative mund të kenë formën e sipërmarrjeve me pjesëmarrje të mbyllur me formë të shoqërisë tregtare ose formë kontraktore (fondet e investimeve) të cilat janë të përshtatshme për të bërë investime jolikuide, të tilla siç janë pasuritë e paluajtshme.

Licencimi i fondeve të invstimeve alternative këtij lloji përbën një diversifikim të mëtejshëm të tregut financiar në Shqipëri, duke krijuar mundësi për alternativa të reja për investitorët profesionistë.

Deri tani, në Shqipëri kanë vepruar vetëm shoqëri që ofrojnë fonde investimi në instrumente financiare. Tregu i sipërmarrjeve të investimeve kolektive ka aktualisht pesë shoqëri dhe nëntë fonde investimi të licencuara, ndërsa së shpejti pritet të licencohet edhe një shoqëri e re administruese, së bashku me fondin e vet të investimeve.

Mbështetur në statistikat e AMF, në fund të vitit 2020, tregu i fondeve të investimeve kishte një vlerë neto të aseteve prej rreth 67.4 miliardë lekësh ose rreth 545 milionë eurove. Vlera e aseteve neto të fondeve vitin e kaluar u rrit me vetëm 0.92%, ecuri e ndikuar pjesërisht edhe nga kthimet negative të fondeve të të investimit në euro, që çuan në uljen e vlerës së aseteve për këtë segment të tregut. Numri i anëtarëve në fund të vitit 2020 arriti në afërsisht 32,700, me një rritje vjetore prej 11.7%. Në monedhën vendase, tregu nuk ofron alternativa të tjera investimi, veç bonove dhe obligacioneve të qeverisë shqiptare. Mungesa e tregut të kapitalit pengon diversifikimin e portofolit të investimit dhe nuk krijon shumë hapësira për sigurimin e kthimeve më tërheqëse për investitorët./ E.Shehu

Burimi: Revista Monitor

Lëvizje te postimet