Forma e Aplikimit për Provim Brokeri Fizik

Forma e Aplikimit për Provim Brokeri Fizik

Sipas Instrumenteve të Tregtimit

Forma e Aplikimit për Broker Fizik në ALSE (GSM, ESM, DSM, OSM ose ASM)

Forma e Aplikimit për Provim Brokeri Fizik