Volumi i Tregut

Volumi i Tregut në ALSE më datën 15/01/2021 është: 38

 

Volumi i Tregut në ALSE më datën 15/01/2021.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Totali
Aksione 0 0 0 0
Bono Thesari 0 0 0 0
Obligacione Thesari 38 0 0 38
Obligacione Korporative 0 0 0 0
Obligacione Bashkiake 0 0 0 0
Letra Tregtare 0 0 0 0
Totali 38 0 0 38

 

Për të aksesuar historikun e Volumit së Tregtimit në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Volumi i Tregut