Si Transferohen në Llogarinë Time Paratë e Titujve

Pas përfundimit me sukses të transaksionit në ditën e shlyerjes T+2 (dy ditë pune pas ekzekutimit të transaksionit) paratë e shitjes së titujve do të kalojnë në mënyrë të automatizuar në llogarinë tuaj që keni hapur për këtë qëllim.

Si Transferohen në Llogarinë Time Paratë e Titujve