Si të Hapësh një Llogari

Për të hapur një llogari, ju duhet të paraqiteni pranë zyrës së një prej anëtarëve të Bursës ALSE dhe të plotësoni të gjithë dokumentacionin e kërkuar nga ata për hapjen e një llogarie.

Si të Hapësh një Llogari