Përfitimet

Tregtimi në tituj është një alternativë më përfituese investimi krahasuar me format tradicionale duke menaxhuar riskun e normës së (mos)kthimit nëpërmjet diversifikimit të portofolit në varësi të qasjes që vetë investitori ka ndaj tij (riskut).

Investimi në tituj i sjell investitorëve të mira si:

  • Fitim nga Kapiali i Investuar;
  • Fitim nga Dividendi;
  • Fitim nga Interesat e Obligacioneve;
  • Pronësi në Kompanitë e Listuara etj.

Përfitimet