Numri i Transaksioneve

Numri i Transaksioneve të ekzekutuara në ALSE më datën 26/09/2023 është: 0

 

Numri i Transaksioneve të ekzekutuara në ALSE më datën 26/09/2023.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Totali
Aksione 0 0 0 0
Bono Thesari 0 0 0 0
Obligacione Thesari 0 0 0 0
Obligacione Korporative 0 0 0 0
Obligacione Bashkiake 0 0 0 0
Letra Tregtare 0 0 0 0
Totali 0 0 0 0

 

Për të aksesuar historikun e Numrit të Transaksioneve të ekzekutuara në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Numri i Transaksioneve