Seanca Kryesore e Tregtimit

Pas përfundimit të seancës së hapjes, tregtimi do të bëhet mbi bazë të Metodës së Tregtimit të Vazhdueshëm në fazën kryesore të tregtimit, ku janë të mundshme menaxhimi i urdhrave dhe ekzekutimi i tregtimit.

Në fazën kryesore të tregtimit, çdo urdhër hyrës kontrollohet menjëherë për ekzekutim të mundshëm përkundrejt urdhrave në anën tjetër të Librit Qendror të Urdhrave (COB) dhe ndonjë pjese të mbetur të paekzekutuar të urdhrit që shtohet në (COB).

Seanca Kryesore e Tregtimit