Parimi i Klerimit dhe Shlyerjes

Proçesi i klerimit dhe shlyerjes do të jetë sipas praktikave dhe standardeve më të mira ndërkombëtare me qëllim reduktimin e riskut. Parimi i klerimit dhe shlyerjes për transaksionet që do të ekzekutohen në Bursën ALSE do të jetë Shpërndarja kundrejt Pagesës (Delivery versus Payment).

Parimi i Klerimit dhe Shlyerjes