Oraret e Tregtimit

Në ditët e përcaktuara të tregtimit, bursa ALSE do të mundësojë sesionet e tregtimit të titujve nga ora 10.00 a.m deri në orën 14.00 p.m. ku do të përfshihen të gjitha proceset e tregtimit sipas standardeve më të mira ndërkombëtare (para-tregtimi, tregtimi, tregtimi i fundit dhe pas-tregtimi). Ndarja kohore mes këtyre fazave është paraqitur në skemën në vijim.

* Aktualisht në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE nuk tregtohet asnjë titull në metotën e tregtimit Ankand

Oraret e Tregtimit