Numri i Titujve të ListuarNumri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 27/01/2022 është: 101

 

Numri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 27/01/2022.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Pezulluar Totali
Aksione 0 0 0 0 0
Bono Thesari 35 0 0 0 35
Obligacione Thesari 66 0 0 0 66
Obligacione Korporative 0 0 0 0 0
Obligacione Bashkiake 0 0 0 0 0
Letra Tregtare 0 0 0 0 0
Totali 101 0 0 0 101

 

Për të aksesuar historikun e Numrit të Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Numri i Titujve të Listuar