Numri i Titujve të ListuarNumri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 15/10/2021 është: 92

 

Numri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 15/10/2021.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Pezulluar Totali
Aksione 0 0 0 0 0
Bono Thesari 28 0 0 0 28
Obligacione Thesari 64 0 0 0 64
Obligacione Korporative 0 0 0 0 0
Obligacione Bashkiake 0 0 0 0 0
Letra Tregtare 0 0 0 0 0
Totali 92 0 0 0 92

 

Për të aksesuar historikun e Numrit të Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Numri i Titujve të Listuar