Numri i Titujve të ListuarNumri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 26/09/2023 është: 143

 

Numri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 26/09/2023.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Pezulluar Totali
Aksione 0 0 0 0 0
Bono Thesari 69 0 0 0 69
Obligacione Thesari 73 0 0 0 73
Obligacione Korporative 0 1 0 0 1
Obligacione Bashkiake 0 0 0 0 0
Letra Tregtare 0 0 0 0 0
Totali 142 1 0 0 143

 

Për të aksesuar historikun e Numrit të Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Numri i Titujve të Listuar