Numri i Titujve të ListuarNumri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 21/02/2024 është: 163

 

Numri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 21/02/2024.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Pezulluar Totali
Aksione 0 0 0 0 0
Bono Thesari 82 0 0 0 82
Obligacione Thesari 80 0 0 0 80
Obligacione Korporative 0 1 0 0 1
Obligacione Bashkiake 0 0 0 0 0
Letra Tregtare 0 0 0 0 0
Totali 162 1 0 0 163

 

Për të aksesuar historikun e Numrit të Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Numri i Titujve të Listuar