Numri i Titujve të ListuarNumri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 02/12/2022 është: 103

 

Numri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 02/12/2022.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Pezulluar Totali
Aksione 0 0 0 0 0
Bono Thesari 40 0 0 0 40
Obligacione Thesari 63 0 0 0 63
Obligacione Korporative 0 0 0 0 0
Obligacione Bashkiake 0 0 0 0 0
Letra Tregtare 0 0 0 0 0
Totali 103 0 0 0 103

 

Për të aksesuar historikun e Numrit të Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Numri i Titujve të Listuar