Numri i Titujve të ListuarNumri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 22/01/2021 është: 90

 

Numri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 22/01/2021.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Pezulluar Totali
Aksione 0 0 0 0 0
Bono Thesari 26 0 0 0 26
Obligacione Thesari 64 0 0 0 64
Obligacione Korporative 0 0 0 0 0
Obligacione Bashkiake 0 0 0 0 0
Letra Tregtare 0 0 0 0 0
Totali 90 0 0 0 90

 

Për të aksesuar historikun e Numrit të Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Numri i Titujve të Listuar