Numri i Titujve të ListuarNumri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 23/10/2020 është: 93

 

Numri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 23/10/2020.

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës Pezulluar Totali
Aksione 0 0 0 0 0
Bono Thesari 24 0 0 0 24
Obligacione Thesari 69 0 0 0 69
Obligacione Korporative 0 0 0 0 0
Obligacione Bashkiake 0 0 0 0 0
Letra Tregtare 0 0 0 0 0
Totali 93 0 0 0 93

 

Për të aksesuar historikun e Numrit të Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Numri i Titujve të Listuar