TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
440 19/01/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-29 AL0029NF5Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 100 10,016,000 19/01/2022 15:27 19/01/2022 15:27
439 19/01/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-29 AL0029NF5Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 5,008,000 19/01/2022 15:27 19/01/2022 15:27
438 17/01/2022 Rep. Shqiperise RSH NF10-23 AL023NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 8 776,480 17/01/2022 15:27 17/01/2022 15:27
437 11/01/2022 Rep. Shqiperise RSH NF10-20 AL020NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 5,094,500 12/01/2022 15:15 12/01/2022 15:15
436 11/01/2022 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 43 4,321,500 11/01/2022 15:26 11/01/2022 15:26
435 06/01/2022 Rep. Shqiperise RSH NF10-19 AL019NF10Y29 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 2,550 271,906,500 06/01/2022 15:27 06/01/2022 15:27
434 29/12/2021 Rep. Shqiperise RSH NF7-13 AL0013NF7Y22 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 70 7,204,400 30/12/2021 14:54 30/12/2021 14:54
433 29/12/2021 Rep. Shqiperise RSH NF2-200 AL0200NF2Y22 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 600 60,180,000 30/12/2021 14:52 30/12/2021 14:52
432 29/12/2021 Rep. Shqiperise RSH NF2-201 AL0201NF2Y22 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 1,400 140,812,000 30/12/2021 14:50 30/12/2021 14:51
431 29/12/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-32 AL0032NF5Y22 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 675 69,646,500 30/12/2021 14:41 30/12/2021 14:41

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu