TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
360 16/02/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-36 AL0036NF5Y24 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 38 3,960,740 16/02/2021 16:32 16/02/2021 16:32
359 16/02/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-36 AL0036NF5Y24 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 115 11,986,450 16/02/2021 16:31 16/02/2021 16:31
358 11/02/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-17 AL017NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 450 51,453,000 11/02/2021 16:21 11/02/2021 16:21
357 11/02/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 24 2,433,120 11/02/2021 16:20 11/02/2021 16:20
356 03/02/2021 Rep. Shqiperise RSH NF7-22 AL0022NF7Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 27 2,718,630 03/02/2021 17:02 03/02/2021 17:02
355 02/02/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-7 AL007NF10Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 2 233,700 02/02/2021 16:11 02/02/2021 16:11
354 27/01/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1872 AL1872TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 136 1,355,104 27/01/2021 18:29 27/01/2021 18:29
353 25/01/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1866 AL1866TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 40 399,320 25/01/2021 16:38 25/01/2021 16:38
352 21/01/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 31 3,154,870 21/01/2021 16:06 21/01/2021 16:06
351 20/01/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 24 2,442,720 21/01/2021 08:55 21/01/2021 08:55

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu