TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
406 13/09/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-19 AL019NF10Y29 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 9 942,300 13/09/2021 15:07 13/09/2021 15:07
405 01/09/2021 Rep. Shqiperise RSH NF2-197 AL0197NF2Y21 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,002,000 01/09/2021 14:52 01/09/2021 14:52
404 30/08/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1920 AL1920TB1Y22 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 40 394,280 30/08/2021 14:44 30/08/2021 14:44
403 23/08/2021 Rep. Shqiperise RSH NF7-22 AL0022NF7Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 110 11,114,400 23/08/2021 14:46 23/08/2021 14:46
402 19/08/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 22 2,364,560 19/08/2021 14:28 19/08/2021 14:28
401 19/08/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 2,149,200 19/08/2021 14:28 19/08/2021 14:28
400 17/08/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-38 AL0038NF5Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 34 3,489,420 17/08/2021 14:06 17/08/2021 14:06
399 11/08/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1916 AL1916TB1Y22 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 25 245,750 11/08/2021 14:43 11/08/2021 14:43
398 10/08/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 21 2,240,700 10/08/2021 14:26 10/08/2021 14:26
397 06/08/2021 Rep. Shqiperise RSH NF2-200 AL0200NF2Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 11 1,098,790 06/08/2021 12:39 06/08/2021 12:39

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu