TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
554 30/01/2023 Rep. Shqiperise RSH TB12-1973 AL1973TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 1,400 13,484,800 30/01/2023 15:53 30/01/2023 15:53
553 30/01/2023 Rep. Shqiperise RSH NF5-35 AL0035NF5Y23 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 17 1,702,550 30/01/2023 15:52 30/01/2023 15:52
552 15/12/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 500 42,465,000 15/12/2022 16:15 15/12/2022 16:15
551 13/12/2022 Rep. Shqiperise RSH NF3-46 AL0046NF3Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 4,672,500 13/12/2022 16:37 13/12/2022 16:37
550 12/12/2022 Rep. Shqiperise RSH NF3-46 AL0046NF3Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 72 6,644,160 12/12/2022 16:44 12/12/2022 16:44
549 07/12/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1948 AL1948TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 250 2,458,000 07/12/2022 16:31 07/12/2022 16:31
548 01/12/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1950 AL1950TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 500 4,898,500 01/12/2022 16:55 01/12/2022 16:55
547 25/11/2022 Rep. Shqiperise RSH NF3-46 AL0046NF3Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 1,870,200 25/11/2022 16:51 25/11/2022 16:51
546 25/11/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1952 AL1952TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 848 8,273,936 25/11/2022 16:50 25/11/2022 16:50
544 23/11/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1936 AL1936TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 97 964,568 23/11/2022 15:29 23/11/2022 15:29

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu