TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
523 30/09/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1953 AL1953TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 487,200 30/09/2022 13:06 30/09/2022 13:06
522 23/09/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 60 5,417,400 23/09/2022 14:11 23/09/2022 14:11
521 23/09/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 240 21,494,400 23/09/2022 14:10 23/09/2022 14:10
520 23/09/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 270 24,181,200 23/09/2022 14:09 23/09/2022 14:09
519 23/09/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 104 9,314,240 23/09/2022 14:09 23/09/2022 14:09
518 22/09/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 100 8,918,000 22/09/2022 14:35 22/09/2022 14:35
517 22/09/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 119 10,656,450 22/09/2022 14:34 22/09/2022 14:34
516 22/09/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 107 9,542,260 22/09/2022 14:33 22/09/2022 14:33
515 13/09/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-32 AL0032NF5Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 53 5,323,320 13/09/2022 14:28 13/09/2022 14:28
514 12/09/2022 Rep. Shqiperise RSH NF3-45 AL0045NF3Y24 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 500 48,655,000 12/09/2022 14:38 12/09/2022 14:38

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu