TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
339 24/11/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1890 AL1890TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 230 2,258,600 24/11/2020 16:40 24/11/2020 16:40
338 20/11/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-24 AL0024NF7Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 978,200 20/11/2020 14:50 20/11/2020 14:50
337 16/11/2020 Rep. Shqiperise RSH NF2-199 AL0199NF2Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 40 3,991,600 16/11/2020 16:08 16/11/2020 16:08
336 16/11/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1885 AL1885TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 180 1,767,420 16/11/2020 16:07 16/11/2020 16:07
335 10/11/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-25 AL0025NF7Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 975,700 10/11/2020 16:23 10/11/2020 16:23
334 09/11/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-32 AL0032NF5Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 4 422,000 09/11/2020 15:49 09/11/2020 15:49
333 09/11/2020 Rep. Shqiperise RSH NF10-3 AL003NF10Y24 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 8 932,320 09/11/2020 15:48 09/11/2020 15:48
332 29/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-37 AL0037NF5Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 7 695,730 29/10/2020 15:05 29/10/2020 15:05
331 28/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF10-6 AL006NF10Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,185,500 28/10/2020 15:33 28/10/2020 15:33
329 22/10/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1874 AL1874TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Normal ZYRTAR 99.12 30 297,360 22/10/2020 14:23 22/10/2020 14:23

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu