TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
778 23/05/2024 Rep. Shqiperise RSH NF2-216 AL000A3LWGX3 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 15 1,505,100 23/05/2024 16:46 23/05/2024 16:46
777 23/05/2024 Rep. Shqiperise RSH NF3-48 AL000A3LUHP1 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 13 1,316,640 23/05/2024 16:45 23/05/2024 16:45
776 22/05/2024 Rep. Shqiperise RSH NF15-3 AL000A3LDXP4 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 100 9,824,000 22/05/2024 16:26 22/05/2024 16:26
775 20/05/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.95 13 6,691,750 20/05/2024 16:37 20/05/2024 16:37
774 16/05/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.90 10 5,145,000 16/05/2024 16:11 16/05/2024 16:11
773 15/05/2024 Rep. Shqiperise RSH NF15-2 AL002NF15Y37 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 6 613,980 15/05/2024 16:21 15/05/2024 16:21
772 08/05/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-41 AL000A3LTAW4 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 29 2,929,870 08/05/2024 16:28 08/05/2024 16:28
771 02/05/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-2020 AL000A3LP3E0 ALL BTH LISTUAR Normal OTC 2,000 19,624,000 02/05/2024 16:37 02/05/2024 16:37
766 02/05/2024 Rep. Shqiperise RSH NF2-214 AL000A3LMP33 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 99.92 250 24,980,000 02/05/2024 16:36 02/05/2024 16:36
764 30/04/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.90 10 5,145,000 30/04/2024 15:19 30/04/2024 15:19

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu