TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
810 08/07/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 26 2,576,080 08/07/2024 16:47 08/07/2024 16:47
809 08/07/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-16 AL016NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 150 15,915,000 08/07/2024 16:06 08/07/2024 16:06
808 08/07/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-28 AL000A3LTAX2 ALL OTH LISTUAR Bllok ZYRTAR 103.54 500 51,770,000 08/07/2024 16:05 08/07/2024 16:05
805 03/07/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-2011 AL000A3LK4X3 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 88 877,800 03/07/2024 16:39 03/07/2024 16:39
804 02/07/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 103.00 4 2,060,000 02/07/2024 17:16 02/07/2024 17:16
803 27/06/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-17 AL017NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 107.22 112 12,008,640 27/06/2024 16:56 27/06/2024 16:56
802 26/06/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-16 AL016NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 17 1,805,740 26/06/2024 16:40 26/06/2024 16:40
801 25/06/2024 Rep. Shqiperise RSH NF15-2 AL002NF15Y37 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 2 218,280 25/06/2024 16:27 25/06/2024 16:27
800 25/06/2024 Rep. Shqiperise RSH NF7-21 AL0021NF7Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,021,300 25/06/2024 16:26 25/06/2024 16:26
799 24/06/2024 Rep. Shqiperise RSH NF3-47 AL000A3LEHC3 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 70 7,092,400 24/06/2024 16:28 24/06/2024 16:28

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu