TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
326 20/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-10 AL0010NF7Y21 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 1,000 105,240,000 20/10/2020 14:48 20/10/2020 14:48
325 19/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-33 AL0033NF5Y23 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 526,950 19/10/2020 14:56 19/10/2020 14:56
324 19/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 170 17,088,400 19/10/2020 14:55 19/10/2020 14:55
323 19/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 85 8,544,200 19/10/2020 14:54 19/10/2020 14:54
322 14/10/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1882 AL1882TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 300 2,980,200 14/10/2020 14:30 14/10/2020 14:30
321 12/10/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1868 AL1868TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 150 1,488,450 12/10/2020 14:29 12/10/2020 14:29
320 12/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF3-44 AL0044NF3Y23 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 41 4,100,000 12/10/2020 14:28 12/10/2020 14:28
319 05/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-37 AL0037NF5Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 400 39,916,000 05/10/2020 14:26 05/10/2020 14:26
318 01/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 892 88,985,920 01/10/2020 13:24 01/10/2020 13:24
317 01/10/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-26 AL0026NF5Y21 ALL OTH LISTUAR Bllok ZYRTAR 101.24 2,193 222,019,320 01/10/2020 13:23 01/10/2020 13:23

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu