TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
501 05/08/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-36 AL0036NF5Y24 ALL OTH LISTUAR Bllok ZYRTAR 101.47 200 20,294,000 05/08/2022 14:35 05/08/2022 14:35
500 05/08/2022 Rep. Shqiperise RSH NF10-10 AL010NF10Y26 ALL OTH LISTUAR Bllok ZYRTAR 109.47 200 21,894,000 05/08/2022 14:33 05/08/2022 14:33
499 05/08/2022 Rep. Shqiperise RSH NF3-45 AL0045NF3Y24 ALL OTH LISTUAR Bllok ZYRTAR 99.46 340 33,816,400 05/08/2022 14:32 05/08/2022 14:32
498 05/08/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-38 AL0038NF5Y26 ALL OTH LISTUAR Bllok ZYRTAR 96.38 350 33,733,000 05/08/2022 14:31 05/08/2022 14:31
497 05/08/2022 Rep. Shqiperise RSH NF7-19 AL0019NF7Y24 ALL OTH LISTUAR Bllok ZYRTAR 103.95 200 20,790,000 05/08/2022 14:30 05/08/2022 14:30
496 05/08/2022 Rep. Shqiperise RSH NF7-21 AL0021NF7Y25 ALL OTH LISTUAR Bllok ZYRTAR 103.41 300 31,023,000 05/08/2022 14:28 05/08/2022 14:28
495 04/08/2022 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 25 2,455,000 04/08/2022 14:02 04/08/2022 14:02
494 02/08/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-36 AL0036NF5Y24 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 2,067 209,552,460 02/08/2022 14:28 02/08/2022 14:28
493 19/07/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1916 AL1916TB1Y22 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 300 2,999,400 19/07/2022 14:39 19/07/2022 14:52
492 19/07/2022 Rep. Shqiperise RSH NF5-37 AL0037NF5Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 1,972,400 19/07/2022 14:37 19/07/2022 14:37

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu