TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
313 15/09/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-25 AL0025NF7Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 1,300 131,950,000 15/09/2020 14:58 15/09/2020 14:58
312 02/09/2020 Rep. Shqiperise RSH NF2-7E AL007NF2Y22 EUR OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 25 3,128,598 02/09/2020 12:56 02/09/2020 12:56
311 28/08/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-13 AL0013NF7Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar-Negociuar OTC 48 5,227,200 28/08/2020 15:15 28/08/2020 15:15
310 24/08/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-19 AL0019NF7Y24 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar-Negociuar OTC 330 34,587,300 24/08/2020 14:08 24/08/2020 14:08
309 18/08/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1875 AL1875TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 491,800 18/08/2020 18:22 18/08/2020 18:22
308 18/08/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-16 AL0016NF7Y23 ALL OTH LISTUAR Normal ZYRTAR 105.97 5 529,850 18/08/2020 18:21 18/08/2020 18:21
307 18/08/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-30 AL0030NF5Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 9 939,240 18/08/2020 16:20 18/08/2020 16:20
306 18/08/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1872 AL1872TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 620 6,110,100 18/08/2020 16:19 18/08/2020 16:19
305 30/07/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-33 AL0033NF5Y23 ALL OTH LISTUAR Normal ZYRTAR 107.37 10 1,073,700 30/07/2020 13:41 30/07/2020 13:41
304 28/07/2020 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 7 702,730 28/07/2020 13:59 28/07/2020 13:59

Kreu