TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
548 01/12/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1950 AL1950TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 500 4,898,500 01/12/2022 15:55 01/12/2022 15:55
547 25/11/2022 Rep. Shqiperise RSH NF3-46 AL0046NF3Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 1,870,200 25/11/2022 15:51 25/11/2022 15:51
546 25/11/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1952 AL1952TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 848 8,273,936 25/11/2022 15:50 25/11/2022 15:50
544 23/11/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1936 AL1936TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 97 964,568 23/11/2022 14:29 23/11/2022 14:29
543 21/11/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1940 AL1940TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 70 693,630 21/11/2022 15:19 21/11/2022 15:19
542 21/11/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1938 AL1938TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 250 2,481,500 21/11/2022 15:18 21/11/2022 15:18
541 14/11/2022 Rep. Shqiperise RSH NF3-46 AL0046NF3Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 72 6,728,400 14/11/2022 15:07 14/11/2022 15:07
540 09/11/2022 Rep. Shqiperise RSH NF2-206 AL0206NF2Y23 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 35 3,385,900 09/11/2022 14:54 09/11/2022 14:54
539 09/11/2022 Rep. Shqiperise RSH NF3-46 AL0046NF3Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 26 2,428,660 09/11/2022 14:53 09/11/2022 14:53
538 08/11/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1952 AL1952TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 399 3,882,669 08/11/2022 15:54 08/11/2022 15:54

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu