TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
659 22/09/2023 Rep. Shqiperise RSH TB12-1989 AL000A3LDQZ7 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 30 295,740 22/09/2023 18:22 22/09/2023 18:22
658 22/09/2023 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 500 47,985,000 22/09/2023 18:20 22/09/2023 18:20
657 22/09/2023 Rep. Shqiperise RSH TB12-1977 AL1977TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 155 1,542,405 22/09/2023 14:13 22/09/2023 14:13
656 22/09/2023 Rep. Shqiperise RSH TB12-1977 AL1977TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 100 995,100 22/09/2023 14:12 22/09/2023 14:12
655 19/09/2023 Rep. Shqiperise RSH NF7-26 AL0026NF7Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 16 1,552,320 19/09/2023 16:40 19/09/2023 16:40
654 19/09/2023 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 21 2,023,560 19/09/2023 16:39 19/09/2023 16:39
653 18/09/2023 Rep. Shqiperise RSH NF15-2 AL002NF15Y37 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,067,400 18/09/2023 16:36 18/09/2023 16:36
652 18/09/2023 Rep. Shqiperise RSH TB12-1987 AL000A3LC8N5 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 2,000 19,758,000 18/09/2023 16:36 18/09/2023 16:36
651 18/09/2023 Rep. Shqiperise RSH TB12-1975 AL1975TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 650 6,437,600 18/09/2023 16:35 18/09/2023 16:35
650 15/09/2023 Rep. Shqiperise RSH NF7-26 AL0026NF7Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 1,940,400 15/09/2023 16:16 15/09/2023 16:16

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu