TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
413 06/10/2021 Rep. Shqiperise RSH NF2-201 AL0201NF2Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 500,500 06/10/2021 14:51 06/10/2021 14:51
412 06/10/2021 Rep. Shqiperise RSH NF2-202 AL0202NF2Y23 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 25 2,507,000 06/10/2021 14:50 06/10/2021 14:50
411 30/09/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1895 AL1895TB1Y22 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 300 2,989,500 30/09/2021 14:34 30/09/2021 14:34
410 30/09/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-18 AL018NF10Y29 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 47 5,044,980 30/09/2021 14:34 30/09/2021 14:34
409 29/09/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-38 AL0038NF5Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,027,800 29/09/2021 14:38 29/09/2021 14:38
408 21/09/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 15 1,530,750 21/09/2021 14:19 21/09/2021 14:19
407 21/09/2021 Rep. Shqiperise RSH NF7-23 AL0023NF7Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,006,200 21/09/2021 14:18 21/09/2021 14:18
406 13/09/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-19 AL019NF10Y29 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 9 942,300 13/09/2021 15:07 13/09/2021 15:07
405 01/09/2021 Rep. Shqiperise RSH NF2-197 AL0197NF2Y21 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,002,000 01/09/2021 14:52 01/09/2021 14:52
404 30/08/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1920 AL1920TB1Y22 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 40 394,280 30/08/2021 14:44 30/08/2021 14:44

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu