TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
394 23/07/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-38 AL0038NF5Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 30 3,103,800 23/07/2021 10:28 23/07/2021 10:28
393 15/07/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-38 AL0038NF5Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 2,069,400 15/07/2021 12:51 15/07/2021 12:51
392 14/07/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-2 AL002NF10Y24 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 29 3,345,150 14/07/2021 14:33 14/07/2021 14:33
391 13/07/2021 Rep. Shqiperise RSH NF2-7E AL007NF2Y22 EUR OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 40 4,947,702 13/07/2021 16:20 13/07/2021 16:20
390 12/07/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-16 AL016NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 30 3,459,600 12/07/2021 12:31 12/07/2021 12:31
389 29/06/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-18 AL018NF10Y29 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 24 2,545,440 30/06/2021 07:07 30/06/2021 07:07
387 18/06/2021 Rep. Shqiperise RSH NF3-45 AL0045NF3Y24 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 500 50,540,000 18/06/2021 16:15 18/06/2021 16:15
386 14/06/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 21 2,136,540 14/06/2021 15:15 14/06/2021 15:15
385 11/06/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 92 9,824,680 11/06/2021 11:16 11/06/2021 11:16
384 07/06/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1908 AL1908TB1Y22 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 170 1,673,820 07/06/2021 12:28 07/06/2021 12:28

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu