TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
472 12/05/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1945 AL1945TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 2,000 19,666,000 12/05/2022 14:39 12/05/2022 14:39
471 09/05/2022 Rep. Shqiperise RSH NF10-24 AL024NF10Y32 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 35 3,270,400 09/05/2022 14:39 09/05/2022 14:39
470 29/04/2022 Rep. Shqiperise RSH NF7-24 AL0024NF7Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 6 602,100 29/04/2022 14:55 29/04/2022 14:55
468 29/04/2022 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 39 3,921,060 29/04/2022 14:54 29/04/2022 14:54
467 29/04/2022 Rep. Shqiperise RSH NF7-22 AL0022NF7Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 994,600 29/04/2022 14:53 29/04/2022 14:53
466 29/04/2022 Rep. Shqiperise RSH NF7-25 AL0025NF7Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 5,054,500 29/04/2022 14:53 29/04/2022 14:53
465 29/04/2022 Rep. Shqiperise RSH NF7-26 AL0026NF7Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 90 8,976,600 29/04/2022 14:52 29/04/2022 14:52
464 28/04/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1938 AL1938TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 200 1,966,200 28/04/2022 14:14 28/04/2022 14:14
463 28/04/2022 Rep. Shqiperise RSH TB12-1916 AL1916TB1Y22 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 100 996,470 28/04/2022 14:13 28/04/2022 14:13
462 21/04/2022 Rep. Shqiperise RSH NF10-17 AL017NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,117,800 22/04/2022 06:58 22/04/2022 06:58

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu