TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
587 30/03/2023 Rep. Shqiperise RSH NF7-18 AL0018NF7Y24 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 9 905,940 30/03/2023 16:26 30/03/2023 16:26
586 29/03/2023 Rep. Shqiperise RSH NF5-40 AL000A3LDG84 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 30 3,181,200 29/03/2023 15:28 29/03/2023 15:28
585 29/03/2023 Rep. Shqiperise RSH NF10-7 AL007NF10Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,072,100 29/03/2023 15:26 29/03/2023 15:26
584 28/03/2023 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 53 4,850,030 28/03/2023 16:10 28/03/2023 16:10
583 27/03/2023 Rep. Shqiperise RSH NF3-47 AL000A3LEHC3 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 34 3,455,420 27/03/2023 16:30 27/03/2023 16:30
582 23/03/2023 Rep. Shqiperise RSH NF3-47 AL000A3LEHC3 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,021,700 23/03/2023 17:21 23/03/2023 17:21
581 23/03/2023 Rep. Shqiperise RSH NF3-47 AL000A3LEHC3 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 24 2,445,600 23/03/2023 17:20 23/03/2023 17:20
580 23/03/2023 Rep. Shqiperise RSH NF3-47 AL000A3LEHC3 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 30 3,057,000 23/03/2023 17:20 23/03/2023 17:20
579 07/03/2023 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 4,674,500 07/03/2023 16:24 07/03/2023 16:24
578 03/03/2023 Rep. Shqiperise RSH TB12-1992 AL000A3LEHB5 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 112 1,077,216 03/03/2023 10:21 03/03/2023 10:21

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu