TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
377 31/03/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-38 AL0038NF5Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 90 9,163,800 01/04/2021 07:17 01/04/2021 07:17
376 31/03/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-38 AL0038NF5Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 60 6,109,200 01/04/2021 07:16 01/04/2021 07:16
375 19/03/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1890 AL1890TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 492,700 19/03/2021 12:24 19/03/2021 12:24
374 12/03/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1878 AL1878TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 100 994,000 12/03/2021 19:23 12/03/2021 19:23
373 10/03/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-17 AL017NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 75 8,676,750 10/03/2021 15:31 10/03/2021 15:31
372 10/03/2021 Rep. Shqiperise RSH TB12-1897 AL1897TB1Y22 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 300 2,945,400 10/03/2021 15:30 10/03/2021 15:30
371 05/03/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-35 AL0035NF5Y23 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 524,300 05/03/2021 15:36 05/03/2021 15:36
370 05/03/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-33 AL0033NF5Y23 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 522,400 05/03/2021 15:35 05/03/2021 15:36
369 05/03/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-31 AL0031NF5Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 516,750 05/03/2021 15:33 05/03/2021 15:33
368 04/03/2021 Rep. Shqiperise RSH NF5-36 AL0036NF5Y24 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 200 20,540,000 04/03/2021 15:35 04/03/2021 15:35

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu