TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
737 19/02/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 200 19,188,000 19/02/2024 17:01 19/02/2024 17:01
736 19/02/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-2022 AL000A3LRML6 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 270 2,616,840 19/02/2024 17:00 19/02/2024 17:00
735 15/02/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 101.92 40 20,384,000 15/02/2024 16:23 15/02/2024 16:23
734 06/02/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 70 6,662,600 06/02/2024 16:34 06/02/2024 16:34
733 25/01/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-40 AL000A3LDG84 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 500 51,295,000 25/01/2024 18:13 25/01/2024 18:13
732 25/01/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-40 AL000A3LDG84 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 500 51,400,000 25/01/2024 18:11 25/01/2024 18:11
731 19/01/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 97 9,265,440 19/01/2024 16:45 19/01/2024 16:45
730 18/01/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-1989 AL000A3LDQZ7 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 30 299,160 18/01/2024 16:35 18/01/2024 16:35
729 17/01/2024 Rep. Shqiperise RSH NF3-47 AL000A3LEHC3 ALL OTH LISTUAR Normal ZYRTAR 101.19 100 10,119,000 17/01/2024 16:41 17/01/2024 16:41
726 15/01/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 103.40 13 6,721,000 15/01/2024 16:39 15/01/2024 16:39

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu