TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
348 15/01/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 30 3,030,000 15/01/2021 16:05 15/01/2021 16:05
347 15/01/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 8 800,000 15/01/2021 16:04 15/01/2021 16:04
346 07/01/2021 Rep. Shqiperise RSH NF10-18 AL018NF10Y29 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 12 1,236,360 07/01/2021 15:40 07/01/2021 15:40
345 24/12/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-13 AL0013NF7Y22 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 25 2,680,750 24/12/2020 15:59 24/12/2020 15:59
344 21/12/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1879 AL1879TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 98,970 21/12/2020 15:24 21/12/2020 15:24
343 15/12/2020 Rep. Shqiperise RSH NF5-26 AL0026NF5Y21 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 15 1,508,250 15/12/2020 16:49 15/12/2020 16:49
342 07/12/2020 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 19 1,889,930 07/12/2020 21:07 07/12/2020 21:07
341 03/12/2020 Rep. Shqiperise RSH NF10-6 AL006NF10Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,187,700 03/12/2020 15:37 03/12/2020 15:37
340 03/12/2020 Rep. Shqiperise RSH NF7-16 AL0016NF7Y23 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 100 10,416,000 03/12/2020 15:36 03/12/2020 15:36
339 24/11/2020 Rep. Shqiperise RSH TB12-1890 AL1890TB1Y21 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 230 2,258,600 24/11/2020 16:40 24/11/2020 16:40

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu