KALENDARI I TREGTIMIT

Kalendari i Tregtimit

*Ditë tregtimi në bazë të Rregullores së bursës ALSE do të konsiderohet çdo ditë e planifikuar për tregtim. Ditët e përcaktuara të tregtimit në bursën ALSE do të jenë çdo ditë të Martë dhe të Enjte përveç rasteve të veçanta si festa zyrtare, ngjarje të jashtëzakonshme etj. Çdo ndryshim lidhur me ditët e tregtimit do të bëhet publik me anë të një njoftimi zyrtar, pas miratimit të këtij ndryshimi nga Këshilli Mbikëqyrës i bursës ALSE.

Kalendari i Tregtimit