KALENDARI I TREGTIMIT

Kalendari i Tregtimit

[ai1ec cat_name=”Tregtimi,dite-pushimi”]

*Ditë tregtimi në bazë të Rregullores së bursës ALSE do të konsiderohet çdo ditë e planifikuar për tregtim. Duke nisur nga data 26.04.2022 tregtmi i titujve të listuar në Burësn ALSE nuk do të jetë më dy ditë në javë (E Martë dhe E Enjte) por çdo ditë pune (E Hënë – E Premte), në oraret zyrtare 10:00 – 14:00, përjashtim do të jetë vetëm në raste të veçanta si festa zyrtare, ngjarje të jashtëzakonshme etj. Çdo ndryshim lidhur me ditët e tregtimit do të bëhet publik me anë të një njoftimi zyrtar, pas miratimit të këtij ndryshimi nga Këshilli Mbikëqyrës i bursës ALSE.

Kalendari i Tregtimit