Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 23/06/2021 ALL 1,026.4734 105,053,398.19 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 23/06/2021 ALL 1,029.5155 141,481,236.86 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 23/06/2021 ALL 1,539.4188 1,181,948,745.34 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 23/06/2021 ALL 1,340.2222 3,459,878,584.10 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 23/06/2021 EUR 118.0376 69,267,379.34 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 23/06/2021 EUR 101.7966 2,373,872.41 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 23/06/2021 ALL 1,929.6191 948,916,692.84 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 23/06/2021 ALL 1,564.8309 44,213,991,331.12 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 23/06/2021 ALL 1,109.4672 14,598,549,587.40 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 23/06/2021 ALL 1,520.8556 1,719,872,352.05 1 https://fppsigal.com.al/
WVP Global Fond Investimi 23/06/2021 EUR 115.3170 444,864.26 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 23/06/2021 ALL 1,142.9950 168,185,014.73 6 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET E PENSIONIT