Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 20/02/2024 ALL 1,114.5432 511,534,381.76 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 20/02/2024 ALL 1,051.4469 253,036,237.98 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 20/02/2024 ALL 1,695.5078 2,097,148,860.75 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 20/02/2024 ALL 1,301.6993 623,431,996.24 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 20/02/2024 EUR 111.3779 31,999,871.61 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 20/02/2024 EUR 99.9384 3,579,502.68 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 20/02/2024 ALL 2,158.4899 1,423,592,647.10 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 20/02/2024 ALL 1,621.6548 31,681,024,697.15 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 20/02/2024 ALL 1,156.7600 8,686,736,762.68 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 20/02/2024 ALL 1,661.8956 2,829,620,946.47 1 https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 20/02/2024 ALL 1,052.3686 22,137,685.68 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 20/02/2024 EUR 142.0839 2,346,842.01 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 20/02/2024 ALL 1,152.6406 230,704,559.08 6 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET E PENSIONIT