Gjatë datës 19.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 3 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin dy në Obligacion Thesari 10 Vjecare në LEK dhe një në Obligacion Thesari 5 Vjecare në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 255 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecare në LEK dhe 5 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecare në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecare ishte 25,632,600 LEK dhe ne Obligacion Thesari 5 Vjecare ishte 526,950 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 19.10.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 14.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 300 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 2,980,200 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 14.10.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 12.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 3 Vjecar në LEK dhe BonoThesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 41 njësi Obligacion Thesari 3 Vjecar në LEK dhe 150 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 3 Vjecar ishte 4,100,000 LEK dhe në Bono Thesari 12 Mujore ishte 1,488,450 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 12.10.2020 klikoni këtu

 

Sot më datë 12 Tetor 2020, u zhvillua në mënyrë virtuale webinari me temë “Mundësi të reja investimi në Shqipëri: Kriptovalutat, Blockchain dhe tregjet financiare nën dritën e ligjit për FinToken”, i organizuar nga Confidustria Albania dhe studio ligjiore Tonucci & Partners. Në këtë webinar ishin të pranishëm, Z. Fabrizio Bucci, Ambasadori i Italisë në Tiranë, Znj.Vasilika Viero, Zv. Ministria e Financës dhe Ekonomisë, Z. Sergio Fontana, Presidenti i Confidustria Albania, pjesmarrës nga institucione të rëndësishme financiare në vend si dhe njohës të tjerë të fushës së Blockchain dhe të Kriptovalutave.

Në këtë event mbajti një prezantim të shkurtër Drejtori Ekzekutiv i Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, Z. Artan Gjergji, i cili bëri një përmbledhje të zhvillimit të Bursës Shqiptare të Titujve ALSE duke dhënë një këndvështrim të përgjithshëm mbi arkitekturën e tregut të kapitaleve dhe industrisë së titujve në Shqipëri.

Më tej u shpjeguan disa koncepte të rëndësishme lidhur me aplikimin e Fintech dhe Blockchain në tregjet financiare dhe më specifikisht në tregun e titujve. Gjatë këtij prezantimi u theksuan dy pika kyce: Oferta Fillestare e Monedhave (ICO) dhe Oferta e Tokenave Digjital (STO). Gjithashtu u bë një përmbledhje e statistikave lidhur me gjendjen aktuale të tregut të Blockchain-it dhe Kriptovalutave nëpër botë.

Në vijim Z. Gjergji u zgjerua në benefitet që sjell STO, jo vetëm në sistemin financiar por edhe më gjërësisht në ekonomi. Në përfundim të prezantimit u adresuan sfidat dhe problemet në të cilat do të përballet industria e Blockchain në Shqipëri duke filluar nga mungesa e infrastrukturës, mungesa e operatorëve të tregut, procesi burokratik i licencimit dhe mbikëqyrjes, faza modeste e zhvillimit të tregut të kapitaleve në vënd, si dhe niveli i ulët i edukimit dhe përfshirjes financiare në publik.

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka kënaqësinë t’ju njoftojë mbi publikimin e Raportit Statistikor 3-mujor për periudhën Korrik – Shtator 2020 (T3-2020).

Për informacion më të detajuar rreth raportit, ju lutem klikoni këtu

Gjatë datës 05.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 400 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK ishte 39,916,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 05.10.2020 klikoni këtu

Gjatë datës 01.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
 • Transaksionet u ekzekutuan njeri gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange) dhe tjetri jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 2193 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK dhe 892 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 222,019,320 LEK dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 88,985,920 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 01.10.2020 klikoni

këtu

Gjatë datës 29.09.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
 • Transaksioni u ekzekutua gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 3000 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 29,895,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 29.09.2020 klikoni

këtu

Gjatë datës 24.09.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

 • U ekzekutuan 2 transaksion në 1 titull;
 • Transaksionet u ekzekutuan gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);
 • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • U tregtuan gjithsej një numër prej 20 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
 • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 199,600 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 24.09.2020 klikoni

këtu

Lëvizje te postimet