Raportim Tregtimi datë 20.11.2023

Gjatë datës 20.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 20.11.2023 klikoni këtu