Të dhënat e tregtimit datë 14.11.2023

Gjatë datës 14.11.2023 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 14.11.2023 klikoni këtu