Raportim Tregtimi datë 15.12.2022

Gjatë datës 15.12.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportun 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 15.12.2022 klikoni këtu