Raportim Tregtimi datë 23.11.2022

Gjatë datës 23.11.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportua 1 transaksion jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 23.11.2022 klikoni këtu