Raportim Tregtimi datë 09.11.2022

Gjatë datës 09.11.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 2 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 09.11.2022 klikoni këtu