Raportim Tregtimi datë 22.09.2022

Gjatë datës 22.09.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 3 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 22.09.2022 klikoni këtu