Shqipëria shet 3 miliardë lekë (24 mln euro) Obligacione Thesari me vlerë 3-vjeçare

Ministria e Financave e Shqipërisë shiti 3 miliardë lekë (29 milion dollarë / 24.4 milion euro) Obligacione Thesari tre vjecare në një ankand në 12 Prill 2021, të dhënat këto të marra nga banka qendrore e vendit.

Kuponi për emetimin e Obligacionit të Theasarit u percaktua në 2.80%, i pandryshuar krahasuar me ankandin e mëparshëm të letrave me vlerë tre vjecare të qeverisë të mbajtur në shkurt, sipas shifrave të botuara nga Ministria e Financave.

Ky emetim i ri i letrave me vlerë të Qeverisë do të maturohet në 23 Shkurt 2024.

Detajet si më poshte:

Data e Ankandit 12 Prill 19 Shkurt
Shuma e ofruar (miliarde lek) 3 4
Shuma e shitur (miliarde lek) 3 4
Totali i ofertave (miliarde lek) 5.6 4.49
Raporti i Mbulimit te Shumes se Ofruar 1.87 1.12
Yeldi maksimal i kërkuar 3.34% 3.30%
Yeldi minimal i kërkuar 2.79% 2.70%
Kuponi 2.80% 2.80%

Burimi: SeeNews