Raportim Tregtimi datë 12.12.2022

Gjatë datës 12.12.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U raportuan 1 transaksione jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 12.12.2022 klikoni këtu