Të Dhënat e Tregtimit datë 12.09.2022

Gjatë datës 12.09.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj të ndryshëm gjatë orarit zyrtar të Bursës (on-exchange) si dhe:
  • U raportuan 2 transaksionet jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);

 

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 12.09.2022 klikoni këtu