Raportim Tregtimi datë 29.04.2022

Gjatë datës 29.04.2022 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 5 transaksione në 5 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK dhe Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 156 njesi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK dhe 39 njesi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK ishte 15,627,800 LEK dhe ne Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK ishte 3,921,060 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 29.04.2022 klikoni këtu