Raportim Tregtimi datë 06.10.2021

Gjatë datës 06.10.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 30 njësi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 2 Vjecar ishte 3,007,500 LEK ;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 06.10.2021 klikoni këtu