Besueshmëria e Raportimit Financiar si domosdoshmëri e zhvillimit të Bursës

Tregjet financiare janë institucione dhe mekanizma të ndërtuara dhe që funksionojnë bazuar mbi besimin që krijojnë tek përdoruesit dhe investuesit. Për këtë arsye të gjithë operatorët, si në anën e kërkesës ashtu edhe në anën e ofertës për kapitale në tregun financiar, e kanë shumë të nevojshme të gëzojnë besueshmërinë e palëve të interesuara.

Për të lexuar artikullin e plotë në Buletinin e Bordit të Mbikëqyrjes Publike klikoni këtu.