Raportim Tregtimi datë 15.07.2021

Gjatë datës 15.07.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 20 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 2,069,400 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 15.07.2021 klikoni këtu