Të dhënat e tregtimit datë 04.05.2021

Gjatë datës 04.05.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione në 1 titull;
  • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 125 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 12,717,500 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 04.05.2021 klikoni këtu