Raportim Tregtimi datë 31.03.2021

Gjatë datës 31.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishter në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 150 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 15,273,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 31.03.2021 klikoni këtu