Raportim Tregtimi datë 10.03.2021

Gjatë datës 10.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Bono Thesari 12 Mujore dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 300 njësi Bono Thesari 12 Mujore dhe 75 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 2,945,400 LEK dhe në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 8,676,750 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 10.03.2021 klikoni këtu