Raportim Tregtimi datë 05.03.2021

Gjatë datës 05.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 3 transaksione në 3 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 15 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 1,563,450 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 05.03.2021 klikoni këtu