Të dhënat e tregtimit datë 04.03.2021

Gjatë datës 04.03.2021 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 6 transaksione në 6 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK, Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 50 njësi Obligacion Thesari 2 Vjecar në LEK, 350 njësi Obligacion Thesari 5 Vjecar në LEK, 500 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar në LEK, 200 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 2 Vjecar ishte 4,983,500 LEK, në Obligacion Thesari 5 Vjecar ishte 36,365,000 LEK, në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 52,878,000 LEK, në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 23,080,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 04.03.2021 klikoni këtu