Raportim tregtimi datë 14.10.2020

Gjatë datës 14.10.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 300 njësi Bono Thesari 12 Mujore në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 2,980,200 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 14.10.2020 klikoni këtu