Drejtori i Bursës së Beogradit: Krijoni mjedis të favorshëm në bursë, të jeni të sigurtë që investitorët do të vijnë vetë

Drejtori i Bursës së kapitaleve të Beogradit, Sinisa Krneta në fjalën e tij në “Tirana Economic Forum”, tha se për të pasur sa më shumë investitorë në bursë, së pari duhet krijuar një mjedis me alternativa për investime për ta. Krnetra u ndal pak edhe te historia e bursës së Beogradit, dhe sfidat që ka pasur ajo.

Fjala e plotë:

Është hera ime e parë që vijë në Shqipëri dhe ju falënderojë për mikpritjen

Tregjet kapitale apo tregu kapital është shumë vibrues, i gjallë si industri dhe çdo ditë axhustojmë, rregullojmë, ndreqim jetën tonë profesionale në rrethanat dhe mjedisin biznesor. Kështu unë do ta rregulloja prezantimin tim, sepse edhe unë u ndikova prej tronditjeve të jashtme.

Në Beograd jemi më të vjetërit në bursë, që prej vitit 1894, e kam përmendur me një qellim, se shumë shpejt vijmë në 2018 për të parë se çka ndodhur me këtë ndarje të tregjeve kapitale të ekonomive të tregut përgjatë 50 viteve, siç e keni edhe juve në historinë tuaj shqiptare.

Kjo shkëputje çfarë i solli industrisë, ekonomisë dhe shëndetit të kombeve dhe pasurive. Bursa e Beogradit e ka prezantuar këtë tegeti në distancë në 2004-ën, ka pranuar kompaninë e parë dhe e listojë të parën në 2017-ën, në çastin kur kishte 2000 shoqëri që ishin aktive në bursë.

Dhe së fundi gur kyçet ose fazat më të famshme është implementimi ynë drejt sektorit privat, sepse dukshëm përvoja e Serbisë nuk ishte diçka që qeveria e Shqipërisë duhet të ndjekë, nuk ka pasur si të thuash privatizime që janë kryer prej mjeteve të tregjeve kapitale, s’ka pasur privatizim nëpërmjet ofertave publike fillestare, që do të thotë që tregu jonë i stoqeve, i kapitaleve është nga privatizimi në masë i kompanive.

Dikush ngriti pyetjen se a është çdo vend, a ka çdo vend treg kapital? S’ka diskutim për këtë.

Përgjigja është po, çdo vend duhet të ketë treg të lirë kapital, kemi OECD si studim që ka thënë se “ka shembuj shkëmbimesh dhe bursash në vende të pazhvilluara, por s’ka shembuj të ekonomive të zhvilluara pa bursa të zhvilluara”. Pra është diçka që ne në Serbi po përpiqemi ti hapim derën, i qasemi ose i afrohemi vendimmarrësve kryesorë në nivel të lartë shtetëror, për ti thënë atyre se përse është e domosdoshme për të pasur tregje kapitale të zhvilluara përmes mënyrash të ndryshme incentivash që shërben për punësime të reja dhe për kontribute të reja në PBB.

Dhe si shembull po përpiqemi të kapërcejmë edhe një dilemë tjetër, mbasi të themeloni bursën e titujve shqiptare dhe mbasi të zgjidhim këto dilema a duhet të ketë apo mos ketë Shqipëria një bursë. Pas disa kohësh do të keni sfidën tjetër ose dilemën tjetër përpara që do të jetë likuiditeti i tregut dhe më pas pyetjet që do të lindin: A mungojnë investitorët apo na mungojnë alternativat e investimeve? Të jeni të sigurt që në këtë rast ju mungojnë alternativat e investimit, sepse po të krijoni mjedisin për alternativa, për investime që nuk shtyhen apo nuk nxirren nga institucionet qeveritare, të jeni të sigurt që investitorët do të vijnë vet. Për këtë arsye në Serbi në fokusohemi tërësisht në sektorin privat në rastin e Zgeredit, për ti motivuar, për të krijuar këtë bursë një mjedis të plotë në iniciativa.

Mesazhi kyç për kolegët në Shqipëri është që bursën shqiptare, nga ana tjetër jam i lumtur që procesi i Berlinit e ka njohur tregun kapital si një shtysë kryesore të ekonomisë, që do të thotë që ne të gjithë duhet të presim projektin e Bashkimit Europian që quhet Unioni i Tregjeve Kapitale, jemi në ato parimet bazë, pra që të bëjmë si fillim ekonomitë vendore më të fuqishme.