Të dhënat e tregtimit datë 15.09.2020

Gjatë datës 15.09.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjeçare në LEK;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 1300 njësi Obligacion Thesari 7 Vjeçare në LEK;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjeçare ishte 131,950,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me të dhënat e tregtimit të datës 15.09.2020 klikoni

këtu