Shqipëria do të nxjerrë në ankand 8 miliardë lekë (64.3 milionë euro) Bono Thesari 12 Mujore

Banka e Shqipërisë / Të gjitha të drejtat e rezervuara

TIRANE (Shqipëri), 26 qershor (SeeNews) – Të dhënat e bankës qendrore tregojnë se, Ministria e Financave e Shqipërisë do të ofrojë 8 miliardë lekë (72,2 milion dollarë / 64.3 milion euro) Bono Thesari 12 Mujore në një ankand në datën 30 qershor.

Sipas kalendarit të ankandeve të ardhshme të letrave me vlerë të qeverisë të publikuara nga banka qendrore, Bonot e Thesarit maturohen më 1 korrik 2021.

Bono Thesari në vlerën 2,07 miliardë lekë janë rezervuar në këtë ankand për blerje nga Banka Qendrore e Shqipërisë.

Ministria e Financave shiti letra me vlerë të borxhit të Qeverisë me vlerë 8.69 miliardë lekë në ankandin e fundit të Bonove të Thesarit 12 Mujore të mbajtur në 16 qershor.

Sipas rezultateve të ankandit të botuar nga Ministria e Financave, yeldi mesatar i ponderuar u ul në 1.93%, nga 2.04% në ankandin e mëparshëm të Bonove të Thesarit 12 Mujore të mbajtur më 2 qershor.

(1 euro = 124.500 lekë)

Burimi: SeeNews