Të dhënat e tregtimit datë 16.01.2020

Gjatë datës 16.01.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (of-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Bono Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 70 njësi Bono Thesari 12 Mujore;
  • Vlera e tregtimit në Bono Thesari 12 Mujore ishte 691,320 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 16.01.2020 klikoni

këtu