Të dhënat e tregtimit datë 14.01.2020

Gjatë datës 14.01.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE rezultuan këto të dhëna:

  • U ekzekutua 1 transaksion në 1 titull;
  • Transaksioni u ekzekutua jashtë orarit zyrtar të Bursës (of-exchange);
  • Transaksioni i ekzekutuar ishte në Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 50 njësi Obligacion Thesari 7 Vjecar;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 7 Vjecar ishte 5,026,000 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me te dhenat e tregtimit të datës 14.01.2020 klikoni

këtu