Raportim Tregtimi datë 10.01.2020

Gjatë datës 10.01.2020 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE u raportuan këto të dhëna:

  • U ekzekutuan 2 transaksione në 2 tituj;
  • Transaksionet u ekzekutuan jashtë orarit zyrtar të Bursës (off-exchange);
  • Transaksionet e ekzekutuara ishin në Obligacion Thesari 10 Vjecar dhe Bono Thesari 12 Mujore;
  • U tregtuan gjithsej një numër prej 6 njësi Obligacion Thesari 10 Vjecar dhe 500 njësi Bono Thesari 12 Mujore;
  • Vlera e tregtimit në Obligacion Thesari 10 Vjecar ishte 628,200 LEK dhe në Bono Thesari 12 Mujore ishte 4,998,200 LEK;

Për informacion statistikor më të detajuar në lidhje me raportimin e tregtimit të datës 10.01.2020 klikoni

këtu